Virksomhedskultur

En bæredygtig og givende virksomhedskultur

Få arbejds- og forandringsprocesser til at forløbe gnidningsfrit med bedst muligt udfald for de involverede – til gavn for hele virksomheden eller organisationen.

Vi skaber de gode rammer for involvering og gennem engagement inddrager vi deltagerne aktivt i processen. Vi styrer professionelt en proces, som skaber forandring, udvikling og følgeskab – og vi lærer dig, hvordan du faciliterer.

 

Book din faciliator online

Vi er klar til at hjælpe jer med at facilitere jeres forandringsproces gennem et professionelt og skræddersyet forløb.

Kontakt RisbjergRelation

Facilitering i praksis

Sammen sikrer vi processen fra start til slut

Facilitering handler om teknikker og værktøjer, som hjælper processen på vej. Din virksomhed står overfor en forandringsproces, og har brug for at hele holdet kommer sikkert fra start. Vi er med under hele forløbet og sørger for en sikker landing, så I er klædt på til det videre forløb.

Med en professionel facilitator får du en fagperson, som med forskellige metoder hjælper deltagerne til at generere idéer og strukturere et forløb. Facilitering handler om at få alle deltagerne til at vise initiativ og engagement i processen. Det er med til at skabe ejerskab over det færdige produkt og det videre forløb.

Kontakt os til en uforpligtende snak om facilitering af jeres processer

RisbjergRelation er din sparringspartner

Få en professionel kulturkender og facilitator med i processen. Her er fire eksempler på, hvor vi kan være din sparringspartner:

 

 

Værdiprocesser er et fælles udgangspunkt for arbejdet i din virksomhed eller organisation. Målet med værdierne er at skabe en fælles forståelse og retning, men uden følgeskab vil værdierne blot være flotte ord på et stykke papir eller en hjemmeside.

Følgeskab kommer gennem fælles forståelse. Et værdiord kan udlægges på mange måder – ti mennesker kan forstå det samme værdiord på hver sin måde. For at skabe forankring og ejerskab skal du skabe en fælles forståelse for de værdier, I anvender. Det kræver forarbejde og sikker implementeringen.

Vi faciliterer processen for jer. Gennem dialog og en tryg inddragelse styrer vi værdiprocessen sikkert fra idé til fælles ejerskab.

 

 

En forstander på en efterskole eller højskole er kulturbærer og har stor indvirkning på arbejdsmiljø, studiemiljø og dagligdagen generelt. Derfor kan det føles som en mavepuster, når forstanderen efter mange år fratræder sin stilling.

Vi faciliterer processen for jer. Vi er med i relationsdelen og afdækker jeres behov, så I bliver helt tydelig på, type leder I har brug for ift. jeres skole og medarbejderstab. Gennem dialog med medarbejdere og bestyrelse, faciliterer vi forandringsprocessen så alle oplever mindst mulig utryghed og mest muligt ejerskab over processen. På den måde er alle klar på at give den nye leder den bedst mulige opstart.

 

 

 

Som leder kan du påvirke kulturen i din virksomhed eller organisation, så uhensigtsmæssig og hæmmende kultur bliver erstattet af bæredygtig og udviklende kultur.

Sådan en proces kræver stor involvering af alle parter, for at alle føler ejerskab over udviklingen.

Vi styrer processen for jer; vi faciliterer jeres proces professionelt, så alle involverede parter føler sig inkluderet; det er vejen til at skabe ejerskab over den nye kultur.

 

 

De fleste misforståelser opstår, når vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden. Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt – ofte ubevidst – agerer ud fra.

I et internationalt samarbejde er der forskellige uskrevne regler, værdier, grader af tillid og forståelse af samarbejde. Det skal du som projektleder være opmærksom på.

Vær nysgerrig og undersøgende, tilegn dig relevant viden gennem relevante spørgsmål læsestof – og vær opmærksom på din egen adfærd. Hvordan sikrer du den kommunikationsform, der bringer værdi ind i dit internationale projektteam?

Vi hjælper dig med at håndtere det professionelle samarbejde og sikre følgeskab. Du får redskaber til at arbejde med forskellige kulturer og kulturelle udfordringer, så du fremstår professionel.

Læs mere i artiklen ”Sådan skaber du merværdi i internationale projekter”

Få inspiration fra andre

Siden opstarten i 2008 har RisbjergRelation hjulpet en lang række organisationer og virksomheder til at skabe og udvikle et godt samspil til glæde for både mennesker og bundlinje.