Facilitering

Til dig der vil sikre, at processer og forandringer forløber gnidningsfrit for alle involverede

I praksis handler facilitering om at få arbejdsprocesser til at forløbe gnidningsfrit med bedst muligt udfald for de involverede – til gavn for hele virksomheden eller organisationen.

Som facilitator igangsætter vi processen. Vi skaber de gode rammer for involvering og gennem engagement inddrager vi deltagerne aktivt i processen. Vi styrer professionelt en proces, som skaber forandring, udvikling og følgeskab – og vi kan lære dig, hvordan du faciliterer.

 

Book din faciliator online

Vi er klar til at hjælpe jer med at facilitere jeres forandringsproces gennem et professionelt og skræddersyet forløb.

Kontakt RisbjergRelation

Din procespilot – facilitering i praksis

Som din procespilot sikrer vi processen fra start til slut

Facilitering handler om teknikker og værktøjer, som hjælper processen på vej. Derfor kalder vi os selv for procespiloter: Vi sikrer, at din proces kommer sikkert fra start, vi er med under hele forløbet og sørger for en sikker landing, så I er klædt på til det videre forløb.

Med en professionel facilitator får du en fagperson, som med forskellige metoder hjælper deltagerne til at generere idéer og strukturere et forløb. Facilitering handler om at få alle deltagerne til at vise initiativ og engagement i processen. Det er med til at skabe ejerskab over det færdige produkt og det videre forløb.

Kontakt os til en uforpligtende snak om facilitering af jeres processer

RisbjergRelation er din procespilot

Lad os hjælpe dig med at facilitere processen. Her er fire eksempler på, hvor vi kan være din sparringspartner:

 

 

Værdiprocesser er et fælles udgangspunkt for arbejdet i din virksomhed eller organisation. Målet med værdierne er at skabe en fælles forståelse og retning, men uden følgeskab vil værdierne blot være flotte ord på et stykke papir eller en hjemmeside.

Følgeskab kommer gennem fælles forståelse. Et værdiord kan udlægges på mange måder – ti mennesker kan forstå det samme værdiord på hver sin måde. For at skabe forankring og ejerskab skal du skabe en fælles forståelse for de værdier, I anvender. Det kræver forarbejde og sikker implementeringen.

Vi faciliterer processen for jer. Gennem dialog og en tryg inddragelse styrer vi værdiprocessen sikkert fra idé til fælles ejerskab.

 

 

En forstander på en efterskole eller højskole er kulturbærer og har stor indvirkning på arbejdsmiljø, studiemiljø og dagligdagen generelt. Derfor kan det føles som en mavepuster, når forstanderen efter mange år fratræder sin stilling.

Vi faciliterer processen for jer. Vi er med i relationsdelen og afdækker jeres behov, så I bliver helt tydelig på, type leder I har brug for ift. jeres skole og medarbejderstab. Gennem dialog med medarbejdere og bestyrelse, faciliterer vi forandringsprocessen så alle oplever mindst mulig utryghed og mest muligt ejerskab over processen. På den måde er alle klar på at give den nye leder den bedst mulige opstart.

 

 

 

Som leder kan du påvirke kulturen i din virksomhed eller organisation, så uhensigtsmæssig og hæmmende kultur bliver erstattet af bæredygtig og udviklende kultur.

Sådan en proces kræver stor involvering af alle parter, for at alle føler ejerskab over udviklingen.

Vi styrer processen for jer; vi faciliterer jeres proces professionelt, så alle involverede parter føler sig inkluderet; det er vejen til at skabe ejerskab over den nye kultur.

 

 

Vi befinder os i en ny hverdag, hvor meget kommunikation er flyttet til et virtuelt univers. Facilitering er ikke begrænset til det fysiske rum, men for at fungere i det virtuelle rum, er der brug for justeringer.

Mange begår den fejl at tro, at alt kan flyttes virtuelt en-til-en. Min erfaring siger mig, at det kan det ikke. Det samme gælder for virtuel facilitering.

Flere af de velkendte mekanismer fra en faciltering i det fysiske rum forsvinder i en online kontekst. Det stiller ekstra store krav til facilitatoren ift. selve faciliteringen og i relationen med de involverede parter.

Vi hjælper jer med at facilitere virtuelt, så jeres proces fortsat skaber følgeskab og involverer de parter, der er relevante.

Case om facilitering (kommer snart)