FAQ

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål:

Hvad er mediation?
Mediation er et effektivt redskab til at løse konflikter. Derudover er det en metode til konfliktløsning og relationsudvikling, som bidrager til styrkelse og udvikling af bæredygtige relationer bagom uenigheder, stridspunkter og konflikter.  
Hvornår giver det mening af bruge mediation?

Det giver blandt andet mening, når:
Når drøftelser eller forhandlinger er gået i hårdknude
Når begge parter er bevidste om, at der er opstået en konflikt
Når begge parter er motiverede for selv at indgå i og tage ansvar for løsningen af konflikten
Når en dyr og langvarig retsstrid ønskes undgået
Når parterne kender hinanden, samarbejder eller på anden måde er relateret til hinanden

Hvordan foregår mediation?
Mediation er en proces, der foregår med en mediator som upartisk tredjepart, son stræber efter at nå en win-win situation for alle. Helt konkret arbejder vi med en metode bygget op af 7 trin, der går igennem konfliktens forskellige faser fra åbning af processen til opstilling af handlingplan.
Hvor lang tid tager en mediation?

Vores erfaring er, at langt de fleste konflikter bragt til mediation, finder en løsning indenfor 3 timer til en dag.

Hvordan kan vi vide, om mediationen virker?

Mediation bygger på frivillighed og parternes egne ønsker om og villighed til at finde en vej ud af konflikten. Det er således konfliktparterne selv, som har ansvaret for resultatet af processen. Mediator sikrer rammen og skaber rummet til, at parterne kan fokusere på at finde en løsning, som skaber værdi for begge parter. Hvorvidt en løsning er god beror på en individuelt vurdering fremfor hvad der udefra set kan synes rigtigt eller forkert. En løsning fremkommet ved mediation er således god, når de involverede parter oplever sig som vindere og føler, at deres behov og interesser er tilgodeset samt at der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den.

Metoden er gennemprøvet igennem flere år i ind- og udland og vinder tiltagende indpas som et effektivt værktøj til løsning af tvister og konflikter i såvel erhvervslivet som i retssystemet. Et studie fra 2013 gennemført af det hollandske institut for mediation, NMI, viser, at mere end 97% af brugerne udtrykte tilfredshed med forløbet og resultatet af mediationen. Studiet omfatter ialt 52.000 mediationer udført af 4.700 registrerede mediatorer.

Hvilke metoder anvender I?

I mediation/ konfliktmægling tager vi afsæt i faciliterende mediation, og bruger her parallelprocessen, som bygger på den naturlige beslutningsproces.

Derudover har vi en større værktøjskasse vi gør målrettet brug af, alt efter indsatsområder og målgruppens behov.  Heri indgår værktøjer til moderne konfliktledelse som f.eks. ParallelprocessenKonflikttrappen, Relationstrekanten mfl. Derudover anvender vi anerkendte tests som JTI -Jungs typepsykologi, DISC – Thomas International, Diversity Icebreaker, TKI -Thomas-Kilmann konfliktanalyse samt forforskellige kultur- og teamanalyser. 

Nysgerrig på hvordan du vender modstand til følgeskab og skaber vind vind i dine relationer ?  Book en kickstarter, en tema workshop eller et foredrag.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly