Forebyggelse

Det giver god mening at forebygge fremfor at løse problemerne, når de først er opstået. Stærke relationer er vejen til at forebygge negative konflikter i jeres organisation eller projektteams.

Det er nemt at havne i situationer, hvor man i en gruppe eller et team støder sig lidt på hinanden. Meninger udveksles, bølgerne går måske højt, og ord kan blive tolket eller taget ilde op hos modtageren, uden at det var afsenderens hensigt. Mangler en positiv og anerkendende kultur i gruppen, kan kimen til en negativ konflikt blive lagt, og små irritationsmomenter er pludselig nok til at få konflikten til at rulle for alvor. Med i ligningen kan der være kulturelle koder, hierarki og de involveredes personlige historik, overbevisninger og evner til at håndtere – eller ikke håndtere –  konflikter på.

Hos RisbjergRelation har vi erfaring for, at et sundt miljø med en positiv, anerkendende kultur skaber trivsel, som er med til at forebygge disse konflikter. Det er dog vigtigt at huske på, at konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige, men måden vi håndterer dem på, bestemmer, om der er tale om konstruktive konflikterne eller destruktive konflikter. Et gennemgående træk ved negative konflikter er, at de dræner mennesker for energi og organisationer for penge.

Med afsæt i mediation lærer vi jer at forebygge at havne i situationer, som kan skabe negative konflikter. Det sker gennem identifikation af værdier implementeret i træning, workshops, kurser, uddannelse og forskellige typer individuelt tilrettelagte forandringsprocesser, som udover at forebygge konflikter kan skabe grundlag for udvikling af samarbejdet og større forståelse for forskelligheder.

Risbjerg Relation hjælper jer til at se, hvordan misforståelser kan opstå og udvikle sig til konflikter, der udfordrer samarbejdet. Vi giver jer værktøjer til at håndtere situationerne, skabe tillid og styrke samspillet i gruppen, så der bliver plads til uenigheder, som kan vise sig at have værdi for den fremtidige udvikling i organisationen eller i teamet.

Hjælp til forebyggelse kan være relevant for jer, som…

  • Synes, at det går ok og gerne fortsat vil sikre et godt udgangspunkt
  • Vil sikre et godt samarbejdsfelt, når der sker omgrupperinger, eller nye kolleger kommer til
  • Har været igennem og fået løst en konflikt og ønsker at forebygge, at der opstår konflikt igen
  • Står midt i en fusion af flere afdelinger eller virksomheder, og ønsker at sikre basis for et fælles sprog og kultur

Nysgerrig på hvordan du vender modstand til følgeskab og skaber vind vind i dine relationer ?  Book en kickstarter, en tema workshop eller et foredrag.