Forebyggelse

Det giver altid god mening at forebygge fremfor at løse problemer, når de er opstået. Stærke relationer er vejen til at forebygge negative konflikter i jeres organisation eller projektteams.

Det er nemt at havne i situationer, hvor medlemmerne i en gruppe eller et team støder sig lidt på hinanden. Når mennesker udveksler meninger, kan bølgerne gå højt, og ord bliver tolket eller taget ilde op hos modtageren, uden at det var afsenderens hensigt.

Er der ikke en positiv og anderkendende kultur i gruppen, er der risiko for, at kimen til en negativ konflikt bliver lagt. Herefter går det stærkt; pludselig skal der måske kun små irritationsmomenter til, før konflikten for alvor er på vej til at rulle.

Når vi taler om konflikter, er der mange elementer, der spiller sammen. Det kan fx være kulturelle koder, hierarki og de involveredes personlige historik, overbevisninger og evner til at håndtere eller ikke håndtere konflikter på.

Hos RisbjergRelation har vi erfaring for, at et sundt miljø med en positiv og anerkendende kultur skaber trivsel, som er med til at forebygge disse konflikter.

Konflikter er et livsvilkår

De er hverken gode eller dårlige, men måden vi håndterer dem på, bestemmer, om der er tale om konstruktive eller destruktive konflikter. Et gennemgående træk ved negative konflikter er, at de dræner mennesker for energi og organisationer for penge gennem mistet arbejdsindsats.

Med afsæt i mediation lærer vi jer at forebygge at havne i situationer, som kan skabe negative konflikter. Det sker gennem træning, workshops, kurser, uddannelse og forskellige typer individuelt tilrettelagte forandringsprocesser, som udover at forebygge konflikter skaber grundlag for udvikling af samarbejdet og større forståelse for forskelligheder.

RisbjergRelation hjælper jer til at se, hvordan misforståelser opstår og udvikler sig til konflikter, der udfordrer samarbejdet. Vi giver jer værktøjer til at håndtere situationerne, skabe tillid og styrke samspillet i gruppen, så der bliver plads til uenigheder, som kan vise sig at have værdi for den fremtidige udvikling i organisationen eller i teamet.

Læs mere om mediation

Hjælp til forebyggelse er relevant for jer, som…

  • synes, at det går ok og gerne fortsat vil sikre et godt udgangspunkt
  • vil sikre et godt samarbejdsfelt, når der sker omgrupperinger, eller nye kolleger kommer til
  • har været igennem og fået løst en konflikt og ønsker at forebygge, at der opstår konflikt igen
  • står midt i en fusion af flere afdelinger eller virksomheder og ønsker at sikre basis for et fælles sprog og kultur
  • står foran ansættelse af ny leder efter mange år med den samme leder eller mange lederskift på få år

Vil du vide mere om forebyggelse af konflikter?

Find et relevant kursus eller kontakt os for at få et skræddersyet forløb.
Vi klæder dig på til at forebygge konflikter i din organisation.