Bøger

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Bøger

 

Mediation i organisatorisk perspektiv

Bogen er skrevet af mine samarbejdspartnere Finn Sten Jakobsen og Marianne Spandet

Bogprojekt: Projektlederen som konfliktknuser

Bogen “Projektlederen som konfliktknuser – fra konflikt til commitment” er under udarbejdelse. E

I krydsfeltet mellem definerede rammer, ressourcer, mål og interessenternes forskellige interesser og behov, opstår naturligt konflikter. Projektlederens evne til at forebygge og håndtere de unødige konflikter og samti-dig fremdyrke de konstruktive konflikter som en dynamisk ressource er en vigtig faktor for succes i projektet.

Bogen tager udgangspunkt i moderne konfliktløsningsmetoder til at løse, håndtere og forebygge konflikter. Derudover gives indsigt i hvordan projektlederen kan sikre et sundt konfliktmiljø, som fremmer konstruktiv uenighed.

Bogprojektet er et samarbejde mellem Kristian Sørensen og Charlotte Risbjerg, og kan følges på konfliktknuser.dk

Coaching og konflikthåndtering

Forfattere er Gry Asnæs og Pia Lindkvist Knærkegaard.