Uddannelse med ECTS

Siden 2010 har RisbjergRelation uddannet ledere og medarbejdere indenfor mediation, konflikthåndtering, relationer og projektledese i (internationale) virksomheder i Danmark og Grønland.

Ønsker du et uddannelsesforløb indenfor mediation eller projektledelse, tilbyder RisbjergRelation i samarbejde med CrossingCultures og EASV løbende uddannelsesforløb i Herning, Aarhus, Odense, København og Nuuk.

Mediationsuddannelsen

Som mediator leder du mediationspro­cessen og tilstræber at opnå en vind-vind situation for begge parter. Essensen i mediation er, at begge parter i en konflikt får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Metoden fokuserer på at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter modsætninger mellem parterne konstruktivt – og ikke hvem der har ret eller uret.

Vælg dit uddannelsessted og kontakt Charlotte for at høre mere om forløbet:

Mediatoruddannelse i Grønland

Mediatoruddannelse i Danmark

Tilmelding via mail til Charlotte

Projektledelse (Nuuk)

Denne uddannelse er for dig, som er  projektledere, projektdeltager og/eller løser opgaver i samarbejde

Ønsker du at lære mere om at lede og styre projekter i virksomheden, så du når i mål inden for den givne tid med de ressourcer der er til rådighed?

Som projektleder opererer du i krydsfeltet mellem rammer, ressourcer og mål og din evne til at motivere og skabe samspil mellem de mennesker, som skal bære projektet igennem.

Med dette kursus ønsker vi at sætte fokus på, hvordan du leder og styrer projekter i mål med de ressourcer og den tidshorisont, du har til rådighed.

Du lærer både om planlægning/styring og de blødere ledelsesmæssige værdier, som du skal bruge for at gennemføre projekter i en hverdag, hvor tingene tit ændrer sig, og du ikke kan kontrollere alt. Kurset lærer dig desuden at undgå de klassiske faldgruber, så dine projekter når sikkert og godt i mål.

Du får grundlæggende viden og forståelse for at arbejde som projektleder inklusiv en række generelle ledelsesværktøjer. Kurset er praktisk relateret til hverdagen og kan tages uafhængig af, hvilken projektledelsesmodel du arbejder efter.

Datoer:

 1. modul: 4. 6. oktober 2022
 2. modul:  7.-9. november 2022
  Eksamen finder sted torsdag den 10. november 2022

Sted:

Nuuk

Pris:

24.995 DKK pr. person ex moms

  

Indhold:

I løbet af uddannelsen får du:

 • Værktøjer til planlægning og styring af projekter
 • Redskaber til kommunikation og opfølgning
 • Viden om konflikter i projekter og håndtering heraf
 • Forhandlingsteknikker
 • Redskaber og inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektleder
 • Erfaring med at anvende en PRINCE2-certificering i praksis

Udbytte:

Når du er færdig med projektlederuddannelsen, har du:

 • Redskaber og værktøjer, der kan anvendes i praksis fra dag 1
 • Redskaber til projektstyring og relationsudvikling
 • Fået feedback på konkrete udfordringer
 • Indsigt i din egne kommunikations- og samarbejdspræferencer
 • Indsigt og redskaber, der kan styre kommunikation og håndtere interessekonflikter konstruktivt
 • Endnu bedre kompetencer til at forstå og samarbejde med forskellige persontyper
 • Større chance for at få succes med dine projekter

Form:
Forløbet fokuserer på den praktiske anvendelse, hvor du træner og reflekterer over dine egne projekter og anvendelsen af projektledelsesværktøjerne.

Undervisningen er dialogbaseret med vægt på erfaringsudveksling, ligesom der er mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med andre, som står i lignende situationer.

Tilmelding via mail til Charlotte

 

 

 

Tilmeld dig en uddannelse

10 + 1 =