Uddannelse med ECTS

Siden 2010 har RisbjergRelation uddannet ledere og medarbejdere indenfor mediation, konflikthåndtering, relationer og projektledese i (internationale) virksomheder i Danmark og Grønland.

Vi tilbyder løbende akkrediterede uddannelsesforløb indenfor mediation eller projektledelse i samarbejde med EASV.

Kontakt RisbjergRelation for at høre mere.

Mediationsuddannelsen (Nuuk)

KLIK HER for at læse mere i folderen.

Kontakt Charlotte på cbr@risbjergrelation.dk eller 21 26 83 18 for at høre mere og tilmelde dig mediationsuddannelsen i Nuuk.

Denne uddannelse er for dig, som arbejder med mennesker. Mediation er en metode til professionelt at forudse, forebygge, forstå og håndtere konflikter.

Hvor der er mennesker, er der konflikt. Som mediator lærer du at navigere klogt, og derigennem:

 • stå stærkt i samarbejdet.
 • skabe ejerskab og følgeskab.
 • være tryg, når du står på konflikternes holdeplads.

Du leder mediationspro­cessen og tilstræber at opnå en vind-vind situation for begge parter.

Essensen i mediation er, at begge parter i en konflikt får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde.

Metoden fokuserer på at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter modsætninger mellem parterne konstruktivt – og ikke hvem der har ret eller uret.

Som mediator får du indsigt i konflikter og værktøjer til at sikre ro og retning gennem konstruktiv navigation i og gennem konflikter.

Datoer:

1. modul: 17. – 19. september 2024
2. modul: 21. – 23. oktober 2024
3. modul: 24. oktober 2024
Eksamen finder sted fredag den 25. oktober 2024

Sted:

Nuuk

Pris:

31.800 DKK pr. person inkl. eksamen (ex moms)

Mediationsuddannelse i Danmark

Du kan også tage mediationsuddannelsen i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense.

Kontakt Charlotte for at høre mere

Indhold:

I løbet af uddannelsen tilegner du dig viden og erfaring omkring::

 • Konflikters grundlæggende natur og mønstre
 • Rollen som mediator, og hvordan du bruger den i praksis
 • Konflikttrappen, konflikttyper og parallelprocessen – tre centrale modeller i grundforståelsen af konflikter og mediation
 • Psykologiske adfærdsmønstre i konflikt og analyse af egne konflikt- og forhandlingsstile
 • Udvikling af rollen som mediator, herunder hvordan du håndterer uventede barrierer og modstand i mediationsprocessen
 • Hvordan mediationsmindsettet understøtter et sundt samarbejdsmiljø og udvikling af udbytterige relationer
 • Indblik i mediationstilgangen og organisatorisk afsæt for bedre arbejdsmiljø
 • Etik og intentioner i mediation – hvordan skaber du tillid og tryghed?
 • Forhandlingsteknik i et win-win-perspektiv som en del af mediationsmindsettet.

Udbytte:

Du får:

 • En uddannelse, hvor du lærer at håndtere det faktum, at konflikter er en del af livet
 • En værktøjskasse fyldt med værktøjer og modeller til at forstå, forebygge og løse konflikter
 • En uddannelse i et trygt miljø med fokus på din personlige udvikling
 • En uddannelse, hvor du positivt gør en forskel
 • Et personligt ledelsesværktøj som kan anvendes i praksis allerede fra dag ét – uanset om du har et job som leder, specialist, medarbejder mv.

Form:

Uddannelsen omfatter tre moduler: De første to løber over to kursusdage, mens det sidste modul er en halv kursusdag. Dertil kommer hjemmearbejde i begrænset omfang samt tid til forberedelse. 

Uddannelsen afsluttes med eksamen, der afvikles i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest. 

Læs mere i folderen

Klik her for at tilmelde dig via mail (cbr@risbjergrelation) til Charlotte

Projektledelse (Nuuk)

Denne uddannelse er for dig, som er  projektledere, projektdeltager og/eller løser opgaver i samarbejde.

Ønsker du at lære mere om at lede og styre projekter i virksomheden, så du når i mål inden for den givne tid med de ressourcer der er til rådighed?

Som projektleder opererer du i krydsfeltet mellem rammer, ressourcer og mål og din evne til at motivere og skabe samspil mellem de mennesker, som skal bære projektet igennem.

Med dette kursus ønsker vi at sætte fokus på, hvordan du leder og styrer projekter i mål med de ressourcer og den tidshorisont, du har til rådighed.

Du lærer både om planlægning/styring og de blødere ledelsesmæssige værdier, som du skal bruge for at gennemføre projekter i en hverdag, hvor tingene tit ændrer sig, og du ikke kan kontrollere alt. Kurset lærer dig desuden at undgå de klassiske faldgruber, så dine projekter når sikkert og godt i mål.

Du får grundlæggende viden og forståelse for at arbejde som projektleder inklusiv en række generelle ledelsesværktøjer. Kurset er praktisk relateret til hverdagen og kan tages uafhængig af, hvilken projektledelsesmodel du arbejder efter.

Datoer:

1. modul: 1.-3. oktober 2024
2. modul: 28.-30. oktober 2024
Eksamen finder sted den 20. november 2024

Sted:

Nuuk

Pris:

26.495 DKK pr. person inkl. eksamen (ex moms)

  

Indhold:

I løbet af uddannelsen får du:

 • Værktøjer til planlægning og styring af projekter
 • Redskaber til kommunikation og opfølgning
 • Viden om konflikter i projekter og håndtering heraf
 • Forhandlingsteknikker
 • Redskaber og inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektleder
 • Erfaring med at anvende en PRINCE2-certificering i praksis

Udbytte:

Når du er færdig med projektlederuddannelsen, har du:

 • Redskaber og værktøjer, der kan anvendes i praksis fra dag 1
 • Redskaber til projektstyring og relationsudvikling
 • Fået feedback på konkrete udfordringer
 • Indsigt i din egne kommunikations- og samarbejdspræferencer
 • Indsigt og redskaber, der kan styre kommunikation og håndtere interessekonflikter konstruktivt
 • Endnu bedre kompetencer til at forstå og samarbejde med forskellige persontyper
 • Større chance for at få succes med dine projekter

Form:
Forløbet fokuserer på den praktiske anvendelse, hvor du træner og reflekterer over dine egne projekter og anvendelsen af projektledelsesværktøjerne.

Undervisningen er dialogbaseret med vægt på erfaringsudveksling, ligesom der er mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med andre, som står i lignende situationer.

Tilmelding via mail til Charlotte