Lederens udfordringer efter Corona

Virtuelle møder og samarbejde på distancen koblet med usikkerhed omkring morgendagens forandringer har præget hverdagen det seneste år. Nu begynder landet langsomt at åbne igen, og det stiller nye krav til dig som leder.

Danmark har for længst udviklet sig hen imod et service- og videnssamfund, men alligevel har vi på mange måder fastholdt en rigid arbejdskultur fra industrisamfundets tid. Det har Corona ændret.

Der er blevet sat skub i digitale løsninger, og det er blevet tydeligt, at vi sagtens kan få en hverdag til at fungere, hvor vi arbejder på forskellige tidspunkter fra forskellige steder. Her bliver opgaven i endnu højere grad det primære afsæt fremfor at være fysisk til stede på samme tid.

Mulighederne står åbne – grib dem

Der er lavet flere undersøgelser, som viser klare tendenser blandt lederne post-Corona. En undersøgelse publiceret på lederstof.dk viser fx, at 67% af lederne foretrækker at være leder på kontoret frem for på distancen. Samtidig ønsker 61% at arbejde mere hjemmefra. Ledelse handler om mennesker – både det enkelte og i fællesskabet.

Derfor er der i høj grad brug for, at du som leder klæder dig på til at navigere i en hybrid hverdag, hvor arbejdstider og -steder er flydende. Du skal finde en samarbejdsstil, der med afsæt i opgaven og virksomhedens mål samtidig tilgodeser den enkeltes trivsel bedst muligt.

4 udfordringer med ledelse på distancen

I en tysk undersøgelse fra ifidz.de (Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter) peger lederne selv på fire formelle udfordringer i forhold til god ledelse på distancen.

  • At give medarbejderne den nødvendige støtte og orientering (73%)
  • At opretholde forholdet til medarbejderne på hjemmekontoret (65%)
  • At tage dig tid nok til medarbejderne og deres spørgsmål (55%)
  • Almen ledelse af medarbejdere (51%)

Dertil kommer de relationelle udfordringer som fx at afvæbne konflikter, afdække nye behov og skabe et fælles fundament, når medarbejderne sidder spredt eller møder ind på forskellige tidspunkter.

Lederens rolle efter Corona

Som leder har du sandsynligvis dannet dig en række erfaringer gennem det seneste år. Og nu skal du til at reetablere dit team, når alle møder ind på arbejdspladsen igen.

Lige nu handler det om at skabe en fælles ramme, retning og mulighed for at genfinde hinanden. Rent praktisk handler det om at få samlet dit team, lytte til hinandens oplevelser og skabe et trygt rum til ærlig dialog.

Måske har du selv kompetencerne til at skabe dette rum – måske har du brug for en ekstern sparringspartner til at guide dig. Uanset er øvelsen vigtig for at forebygge mulige konflikter og fremadrettet stå med et styrket team, som er klar på fremtidens arbejdsform – både på arbejdspladsen og på distancen.

Lær at lede i en hybrid ledelsesbalance

Som leder skal du også forberede dig på, at du formentlig skal håndtere en hybrid ledelsesbalance i den kommende hverdag, hvor nogle er til stede fysisk og andre på distancen. Noget som også kan danne grobund for konflikter, idet konflikter ikke nødvendigvis opstår ud fra faktuelle forhold, men ud fra ens forestilling og deraf afledte følelse, den enkelte står tilbage med.

Det handler ikke alene om praktisk mødeledelse, men i langt højere grad om at forstå og navigere i de psykologiske mekanismer, der kommer i spil, fx når du skal ”balancere” et hybridmøde.

Hvis alle sidder alene, er der nogle muligheder og begrænsninger i det virtuelle møde, men alle er i samme båd. Hvis en gruppe sidder fysisk sammen og andre er alene på distancen, forskubbes magtbalancen. Deltagerne på distancen har faktuelt begrænsede kommunikationsmuligheder grundet reduktionen i det non-verbale sprog. Samtidig oplever de den samlede gruppe som en alliance – de kan se hinanden, har smalltalk i pauserne og kommer hurtigt til at fylde mere i kommunikationen. Kort sagt, deltagerne på distancen risikerer at blive mere tilskuere end deltagere og kan hurtigt føle sig udenfor.

Som leder skaber du rummet til, at dit team har mod og lyst til at stille spørgsmål, indgå i dialog og skabe samspil. Det gælder både i ledelse på distancen, ved fysisk tilstedeværelse og som hybrid; uanset form er kommunikationen afgørende for at sikre din virksomheds videre udvikling.

Vil du vide mere?

Læs mere om non-verbal kommunikation og værdiskabelse i det virtuelle rum i min artikel ”Sådan skaber du nærvær og tillid i det virtuelle rum” udgivet af Dansk Projektledelse. Bliv klogere på, hvordan du reetablerer dit team i blogindlægget ”Reboarding: Tilbage på arbejdspladsen efter Corona”. Og kontakt mig, hvis du ønsker faglig sparring omkring ledelse og kommunikation.