Mediation

Til dig der vil skabe bæredygtige relationer og vind/vind-tankegang gennem en inkluderede tilgang og fælles forståelse

Mediation er et mindset og en metode til konfliktløsning og relationsudvikling.

Konflikter koster virksomheder millioner af kroner årligt, og hertil kommer de menneskelige omkostninger. Mediation er et mindset og en metode til konfliktløsning og relationsudvikling

Mediation bidrager til at styrke og udvikle bæredygtige relationer bagom uenigheder, stridspunkter og konflikter. Hele grundlaget i mediation er en inkluderende tilgang og hviler på, at parterne bedst selv ved, hvad de har brug for og igennem mediationen får støtte til at finde en løsning.

Som mindset sigter mediation direkte mod at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, som i sig selv er problemknusende. Mediation som metode bliver brugt, når en mediator som uvildig tredjepart medvirker til at løse konkrete uenigheder og konflikter.

Læs mere om mediation

Se vores FAQ om mediation

Book din mediator online

Vi er klar til at hjælpe jer med at håndtere jeres konflikt igennem et professionelt og skræddersyet forløb. Sammen kan vi skabe ro, retning og en fællesforståelse for jeres fremtidige samarbejde.

 

Kontakt RisbjergRelation

 

Fire afklarende spørgsmål: Er mediation noget for jer?

Både organisationer, virksomheder og forbund bruger mediation som et konkret værktøj til udvikling af samarbejder samt forebyggelse og løsning af negative konflikter.

Vi anbefaler, at du stiller dig selv disse fire spørgsmål for at afklare, om deltagelse i mediation er vejen frem for jer: 

1.

Hvad er konsekvensen, hvis vi fortsætter som hidtil?

2.

Kan og ønsker vi at leve videre med det nuværende klima?

3.

Hvis nej, hvad må/skal der ske, for at klimaet ændrer sig?

4.

Er det realistisk, at vi selv kan håndtere den forandring?

RisbjergRelation er din mediator

– sammen skaber vi vind/vind-tankegang

Lad os hjælpe dig med at bruge mediation til at skabe følgeskab og løsninger, som er bæredygtige på lang sigt  Her er fem eksempler på, hvor vi kan være din sparringspartner:

 

 

En mediation mellem to mennesker tager afsæt i parternes behov og fokuserer på at skabe ro og retning med henblik på at skabe fælles forståelse og commitment til den fremtidige ønskede samarbejdsform.

Mediatoren er neutral i forhold til resultatet og allepartisk i forhold til deltagerne. Mediators rolle er at varetage parternes interesser med fokus på at udvikle løsninger i direkte og konstruktiv dialog parterne imellem. 

Mediatior hjælper til at skabe et trygt set-up, så parterne kan tale om vanskelige og følsomme emner. Samtidig sikrer mediator, at parterne undervejs i processen selv udvikler en for dem bæredygtig løsning.

 

 

Mediation i grupper dækker typisk over konflikter:

  • i bestyrelser og frivillige organisationer og NGO’er
  • i projektteamet, styregruppen eller med/blandt interessenterne
  • på arbejdspladser mellem kollegaer, ledere samt større grupper/afdelinger på forskellige niveauer i organisation
  • i skoler, institutioner og på uddannelsesinstitutioner

 

 

Mediation på tværs af kulturer kræver en professionel mediator, som gennemfører en mediation på et højt niveau – typisk på engelsk. Samtidig stiller en interkulturel mediation krav til, at mediatoren har kendskab til de kulturelle udfordringer og baggrunde, for på den måde at hjælpe til med at genetablere tilliden imellem parter med forskellige kulturel baggrund.

Hos RisbjergRelation har vi international erfaring og indgående kendskab til kulturforskelle og internationale kodeks; vi har arbejdet med mediation i interkulturelle sammenhænge og medierer professionelt på engelsk og tysk på tværs af landegrænser.

 

 

Som praktiserende online mediator hjælper vi jer trygt igennem et online mediationsforløb.

At flytte mediationen til det virtuelle rum er ikke en direkte kopi af mediationen i det fysiske rum. En online mediation skal tage højde fra andre elementer – både af teknisk og menneskelig karakter – for at det er et trygt møde for alle involverede.

Hos RisbjergRelation har vi styr på metode, teknik og de menneskelige faktorer; en mediation foregår i trygge rammer – uanset om den foregår i det fysiske eller virtuelle rum.

 

 

Vil du lære at mediere, kan vi hjælpe dig. Som en del af Crossing Cultures, udbyder vi uddannelser i flere byer både i Danmark og Grønland.

Uddannelsen løber over 43 dage fra første modul til eksamen. Du deltager i tre moduler af hver to undervisningsdage, samt et fjerde modul med opfølgning og forberedelse til eksamen.

Læs mere om uddannelsen som mediator

Meget mere om mediation

Mediation bliver brugt mere og mere som en anderledes og nytænkende model til løsning af konflikter og udvikling af relationer. 
Vi forestår mediationen som allepartisk tredjepart og/eller hjælper dig til at forstå og bruge mediationens teknikker.