Hvad er mediation?

FAQ – få svar på alle dine spørgsmål om mediation

Hvad er mediation?

Mediation er et effektivt redskab til at løse konflikter. Derudover er det en metode til konfliktløsning og relationsudvikling, som bidrager til styrkelse og udvikling af bæredygtige relationer bagom uenigheder, stridspunkter og konflikter.  

Hvem bruger mediation?

Konflikter handler om mennesker og de følelser, der kommer i klemme. Uanset om der er tale om en mindre uenighed med en kollega eller en større konflikt mellem flere på ens arbejdsplads, vil behovet for genoprejsning, respekt, anerkendelse, retfærdighed osv. ofte fylde mere end selve sagen. Konflikter, som griber ind i relationen, er derfor ikke længere rationelle, og kan derfor heller ikke løses ved en rationel og sagsorienteret tilgang.

Behovet for mediation er alment og opstår, hvor mennesker er sammen. RisbjergRelation medierer for:

 • Kollegaer
 • Teams
 • Afdelinger
 • Ledergrupper
 • Projektteams
 • Bestyrelser
 • Internationale samarbejder
Hvordan vælger du den rigtige mediator?

Vær opmærksom på, at mediator ikke er en beskyttet titel.

Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at din valgte mediator har en relevant uddannelse og erfaring indenfor mediation.

Vi anbefaler, at du altid får en personlig samtale med din mulige mediator, så du fornemmer energi og kemi og tilliden er i orden.

Hvad er forskellen på mediation og konflikthåndtering?

Konflikthåndtering er dybest set at lære at forstå, forebygge og håndtere konflikter. Mediation er et værktøj ind i den håndtering og samtidig et mindset til at forstå og agere i menneskelige relationer.

Læs mere om mediation og konflikthåndtering

Hvornår giver det mening af bruge mediation?

Det giver blandt andet mening, når:

 • drøftelser eller forhandlinger er gået i hårdknude
 • begge parter er bevidste om, at der er opstået en konflikt
 • begge parter er motiverede for selv at indgå i og tage ansvar for løsningen af konflikten
 • en dyr og langvarig retsstrid ønskes undgået
 • parterne kender hinanden, samarbejder eller på anden måde er relateret til hinanden
Hvordan foregår mediation?

Mediation er en proces, der foregår med en mediator som upartisk tredjepart, som stræber efter at nå en vind-vind-situation for alle. Helt konkret arbejder vi med en metode bygget op af syv trin, der går igennem konfliktens forskellige faser fra åbning af processen til opstilling af handlingsplan.

Læs mere om faciliterende mediation med 5+2-modellen

Hvordan medierer RisbjergRelation en gruppe?

Mediation for grupper foregår i princippet på samme måde afhængig af gruppens størrelse og niveauer. I er samlet i ét rum; giver det menning at danner flere grupper i gruppen, vil vi lave en opdeling.

Er der fx tale om en større gruppe eller flere grupper, inddrager vi gerne en co-mediator. Med en co-mediator sikrer vi, at vi med vores forskellighed kan ramme alle typer i jeres gruppe. Samtidig er der en mediator til at håndtere og facilitere processen – og én co-mediator til at håndtere opsamlingen.

I visse situationer vil vi inddrage en objektiv person fra jeres HR, for at skabe noget tryghed. Det kan fx være i en mediation for medarbejdere og ledere.

Er det sikkert at mediere online?

Ja, men du skal vælge en mediator, som har styr på teknik og tilgang, da der er faldgrupper ved at lægge en sårbar samtale eller mediation online.

En online mediation forudsætter nogle ekstra kompetencer fra mediator. Vi sætter en ramme og sikrer alle parter forpligter sig til ordentlighed på mediet.

RisbjergRelation er erfaren i virtuelle mediationer og sårbare samtaler.

Hvor lang tid varer en mediation?

Vores erfaring er, at langt de fleste konflikter finder en løsning indenfor tre timer til en dag.

Hvordan kan vi vide, om mediationen virker?

Mediation bygger på frivillighed og parternes egne ønsker om og villighed til at finde en vej ud af konflikten. Det er således konfliktparterne selv, som har ansvaret for resultatet af processen. Mediator sikrer rammen og skaber rummet til, at parterne kan fokusere på at finde en løsning, som skaber værdi for begge parter.

Hvorvidt en løsning er god, beror på en individuel vurdering fremfor hvad andre synes er rigtigt eller forkert. En løsning fremkommet ved mediation er således god, når de involverede parter oplever sig som vindere og føler, at deres behov og interesser er tilgodeset samt at der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den.

Metoden er gennemprøvet igennem flere år i ind- og udland og vinder tiltagende indpas som et effektivt værktøj til løsning af tvister og konflikter i såvel erhvervslivet som i retssystemet. Et studie fra 2013 gennemført af det hollandske institut for mediation, NMI, viser, at mere end 97% af brugerne udtrykte tilfredshed med forløbet og resultatet af mediationen. Studiet omfatter i alt 52.000 mediationer udført af 4.700 registrerede mediatorer.

Hvilke metoder anvender RisbjergRelation?

Vi tager afsæt i faciliterende mediation og bruger parallelprocessen, som bygger på den naturlige beslutningsproces.

Derudover har vi en større værktøjskasse vi gør målrettet brug af, alt efter indsatsområder og målgruppens behov. Vi bruger værktøjer til moderne konfliktledelse som fx Parallelprocessen, Konflikttrappen og Relationstrekanten.

Derudover anvender vi anerkendte tests som JTI -Jungs typepsykologiDISC – Thomas InternationalDiversity Icebreaker, TKI -Thomas-Kilmann konfliktanalyse samt forskellige kultur- og teamanalyser.

Hvad koster en mediation?

Omkostningerne til en mediation er langt lavere end de udgifter, der er i at have en løbende konflikt.

Kontakt os og få et oplæg og et uforpligtende tilbud på din/jeres situation.

Spændende og super relevant emne. Charlotte var rigtig god til at formidle sit budskab på en praktisk og jordnær facon. Hendes input kan umiddelbart bruges i det daglige arbejde. Charlotte havde nogle anderledes vinkler, der gjorde webinaret ekstra godt."

Deltager

- webinar om distanceledelse