Mobning sker ikke kun blandt børn

I den grønlandske avis Atuagagdliutit – udgave 51, fortæller jeg om mobning og mobningens konsekvenser på arbejdspladser. 

Uddrag fra artiklen:

Der er tale om mobning, når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende

Mobning blandt voksne er ofte tabubelagt blandt medarbejderne, og de der udsættes for mobning, vender ofte blikket mod sig selv og tænker, hvad der er i vejen med mig. Derfor skal der handles med det samme, når man observerer eller har mistanke om mobning på arbejdspladsen

Der er øget risiko for mobning på en arbejdsplads, hvor der er utilfredshed med ledelsen, uklar organisering af arbejdet og uklare roller og værdier. Det er lederens ansvar at komme på banen for at forhindre eller stoppe mobning.’

Vær professionel på en arbejdsplads, og vær bevidst om at adskille arbejdsliv fra privatliv. Vi er et lille samfund, hvor vi ofte kender hinanden fra private sammenhænge. Disse relationer bliver båret videre på arbejdspladsen – på godt og ondt.