Kurser og uddannelser

RisbjergRelation udbyder skræddersyede kursus- og kompetenceforløb indenfor konflikthåndtering, mediation, relationsudvikling samt projektledelse. Kontakt RisbjergRelation for en uforpligtende dialog med afsæt i jeres behov.

Derudover udbyder vi statsgodkendte uddannelsesforløb i mediation gennem vores kursusvirksomhed CrossingCultures. Uddannelserne tager afsæt i mediationsmindsettet og afholdes på vores kursussteder i Herning, København, Århus samt i Grønland. Vi har kursusstart hhv. forår og efterår og har gennem årene uddannet mere end 600 mediatorer i CrossingCultures.

CrossingCultures er skabt og drives af konsulentvirksomhederne reCome og RisbjergRelation. Ved at udforske og og benytte hinandens kompetencer har Marianne Spandet Jacobsen og Charlotte Risbjerg i fællesskab skabt en kursusvirksomhed, som udfordrer, flytter og udvikler det enkelte menneske.

Værdien af mediation – Investér 3 minutter:

Se en opdateret kursuskalender samt tilmelding på crossingcultures.dk

DOWNLOAD
BROCHURER
OM VORE
UDDANNELSER

”Mediatoruddannelsen har helt konkret højnet kvaliteten i den måde, jeg møder medarbejdere, elever og forældre i konflikt på. Processen gør, at jeg kan koncentrere fokus der i stedet for at tænke i løsninger. Dem finder parterne selv, hvilket gør ejerskabet og effekten så meget større. Mediationstankegangen er kommet for at blive i mit daglige virke.”
Maja Larsen, Pædagogisk afdelingsleder og souschef (Herfølge Skole)

”At blive certificeret mediator er den bedste og mest værdiskabende efteruddannelse/ certificering jeg har investeret i. Jeg vil på det kraftigste anbefale konsulenter og projektledere at tage forløbet. Mediation er et værktøj og et mindset til os, der befinder sig i krydsfeltet mellem tværgående processer og mennesker med meninger – og som ønsker at skabe endnu mere fremdrift.
Kristian Sørensen, Business director (Devoteam)

”Min forventning til Mediator uddannelsen var at få nogle værktøjer jeg kunne bruge i min personlige udvikling som leder. Det fik jeg – men samtidig fik jeg SÅ meget mere. Kurset har både givet mig en dybere viden om mig selv, forbedret min dialog og interaktion med mine omgivelser samt en bedre forståelse for diversiteten i vores profiler og styrken i dette. Og ikke mindst hvor meget potentiale der ligger i at have en synlig og aktiv konfliktkultur i en organisation. Jeg vil klart anbefale forløbet, da det både har været til gavn for mig og mine omgivelser.”
Maria Nørgaard Nielsen, Manager (LEGO)

“Mediation er anderledes og man får en helt anden tilgang til mange ting – og det kan også bruges i privatlivet Det er sjældent man får en helt anden måde at tænke og tilgå andre mennesker på efter et kursus. Det har jeg fået med herfra – Fedt!”
Sara Louise Olsen, Consultant (Grundfos)

”Jeg er glad for min mediatoruddannelse og det tiltaler mig, at mediation siger, at der er to vindere i en konflikt. Traditionelt plejer konflikter jo ellers at ende med en taber og en vinder.”
Jesper Ravn Jacobsen, bestyrelsesformand

”Mit ønske var at få et nyt redskab metode til at løse forskellige ledelsesmæssige konflikter og udfordringer.
Det har jeg fået!”
Jørgen Mosegaard, økonomichef (Energi Ikast)

”Gennem mediatoruddannelsen har jeg fået bekræftet, at processen er vigtig. Processen, hvor mennesker respekteres for deres forskellighed – først her bliver dialog mulig og løsninger udvikles. Det gør min hverdag som bygherrerådgiver enklere.”
Finn Balle, bygherrerådgiver (Finn Balle aps)

”Skoleledelsen og trinledelsen er nu uddannede mediatorer, og vi bruger mediation meget individuelt. Nogen bruger det helt konkret til konfliktmægling, hvis der opstår en situation mellem elever, kollegaer eller lignende, andre bruger mere den overordnede tankegang om inddragelse, fælles ansvar og uenigheder som udviklingsmuligheder, når de underviser og samarbejder. Men generelt set har mediation som metode været en kæmpe gevinst for vores skole. Rent praktisk mærkes det på flere måder. Sygefraværet er gået ned, lærerne er mindre stressede, og langt færre elev/elev-konflikter havner på mit bord.”
Dorthe Bidstrup, skoleinspektør (Kangillinnguit Skolen)

”Tak for nogle gode og lærerige dage på mediatoruddannelsen. Den første dag på Frederiksberg var jeg noget skeptisk og usikker på, om jeg skulle opleve et forløb af ”kongens nye klæder”. Jeg må nu sige, at jeg hver dag, både på arbejdet og privat, oplever situationer, hvor jeg kan bruge det lærte, ofte blot fordi jeg forstår situationer bedre, men også i tacklingen af konflikter. Jeg tror, at kurset både har været til gavn for mig og for mine omgivelser.”
Christa N. Buch, overtandlæge

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly