Vores etik i mediation

Menneskesyn
Hvert menneske har potentialet til at håndtere og løse sine egne konflikter. Vi stoler på vores og parternes kompetence til en kreativ og flersidet tilgang og forståelse i konflikten. Vi anerkender deltagernes autonomi og forskellighed, og respekterer samtidig mangfoldigheden af forskellighed, hvori vi ser et særligt potentiale.

Ansvar
Vi respekterer og fremmer som mediatorer det individuelle ansvar hos de involverede parter. Vi er opmærksomme på vores ansvar for at sikre rammerne og lede processen på en måde, som gør det muligt for parterne at være trygge i processen frem mod at finde en – for begge parter – bæredygtig løsning. Vi opfordrer og hjælper parterne til at tage ansvar for egne bidrag samt aftaler, de udvikler undervejs.

Beskyttet ramme
Vi skaber og sikrer en beskyttet ramme og leder processen på en måde, der gør det muligt for konfliktparterne at engagere sig i at finde løsninger.

Upartiskhed og fairness
Vi møder den enkelte konfliktparts behov og interesser med ligeværdig respekt. Vi er opmærksomme på magtforskelle og giver hver part tid og rum til at fremlægge deres sag fuldt ud. Vi sikrer, at hver part får mulighed for at blive/være opmærksom på egne behov og ønsker.

Åbenhed
Som mediatorer er vi åbne, rolige og opmærksomme og opfordrer konfliktparterne til en åben dialog samt gensidig tolerance, forståelse og anerkendelse.

Empati og opmuntring af konfliktparterne
Vi er opmærksomme på spektret af følelser hos de involverede parter. Vi understøtter konfliktparterne i at skabe gensidigt indsigt i og bevidsthed om hinandens følelser og opfordrer parterne til at dele hver deres opfattelse af konflikten med hinanden.

Fortrolighed og tillid
Alt, hvad vi oplever og erfarer i mediationen, behandles med respekt og absolut fortrolighed. Gennem vores integritet og oprigtighed styrker vi parternes tillid til mediationsprocessen og tilgængeligheden til en fælles løsning på deres konflikt.

Frivillighed
Vi sikrer, at konfliktparterne deltager frivilligt i mediationen ved at informere dem fuldt ud om mediationsprocessen samt pege på muligheder og begrænsninger. Resultatet af mediationen bygger på parternes egne ønsker om at finde en løsning på konflikten og er konfliktparternes ansvar.

Professionalisme
Vi forpligter os gennem omhyggelig forberedelse til at beskytte konfliktparternes interesser så godt som muligt. Såfremt vi vurderer et behov for parallel rådgivning af parterne, gør vi opmærksom på dette. Hvis vi erkender, at vores upartiskhed ikke længere er garanteret, forpligter vi os til at genvinde dette ved hjælp af professionel støtte eller til at formidle mediationen videre til en kollega.

Vi efteruddanner os jævnligt og udøver regelmæssig selvrefleksion ved hjælp af supervision, coaching og kollegial rådgivning, for derigennem løbende at sikre kvaliteten i vores mediation.