Coaching

Coaching er en individuel proces, som giver personlig udvikling og nye vinkler på, hvordan du indfrier dine drømme og mål. Refleksion på vante mønstre og holdninger giver dig indsigt i dine skjulte ressourcer og åbner dørene til det mer-potentiale du har i dig.

Istedet for at lade mål styres af tidligere resultater, fokuserer coaching på mulighederne. Målene defineres ud fra det, du ønsker at opnå, fremfor hvad du har erfaring for, at du kan opnå. Coachingen giver tryghed til at gå på opdagelse og få twistet dine tanker og vaner i nye vinkler.  

Personlig udvikling og professionel succes går hånd i hånd. Ved at forstå dig selv og dine medarbejdere gennem indsigt i jeres adfærd kan du skabe unikke resultater. Al forandring starter ét sted – hos dig selv.

RisbjergRelation er din sparringspartner hele vejen igennem. 

Udviklingspotentialet findes i afstanden mellem det vi siger og det vi gør”

Hos RisbjergRelation er coaching en professionel dialog i øjenhøjde.

Med afsæt i den aktuelle situation skaber vi struktur med det sigte at finde kreative og bæredygtige løsninger på din udfordring – uanset om udfordringen har et personligt, et ledelsesmæssigt eller et organisatorisk perspektiv.

Coachingen foregår som en åben dialog i en afslappet atmosfære. Dialogen skaber afklarethed gennem nye indsigter og erkendelser og hjælper dig til målrettet at fokusere tanker, følelser og adfærd hen imod de ønskede resultater og handlinger. 

Mødet kan finde sted på vores kontor eller på din arbejdsplads. Ligeledes har vi god erfaring med coaching over skype som opfølgning på et første personligt møde. 

Aftaler om coaching starter med et uforpligtende møde, hvor vi med afsæt i dine behov taler om processen og aftaler rammerne for vort samarbejde .

Et coachingforløb hos RisbjergRelation strækker sig over tid, og typisk  med minimum 3-5 møder.

Som led i et udviklingsforløb i ledergruppen på min arbejdsplads, valgte jeg at gennemføre et individuelt coaching forløb med Charlotte.

Mit mål var at få klarlagt det optimale match mellem mine kompetencer og de forskellige opgavetyper samt at opnå bedre forståelse for evt. begrænsninger.

Vi identificerede de vigtigste faktorer for min trivsel og performance og definerede tilhørende succeskriterier. Jeg har således igennem forløbet fået en klar forståelse for, hvad der virker motiverende eller demotiverende for mig. Tilmed har jeg lært metoder, som sætter mig i stand til at påvirke demotiverende og begrænsede forhold, og vende dem til noget positivt.   

Konkret betyder det at jeg i dag er mere bevidst om hvordan jeg bruger min energi og mine ressourcer, hvilket resulterer i en bedre effektivitet og større jobtilfredsstillelse.

Charlottes store engagement og professionelle styring af processen resulterede i et for mig yderst værdifuldt forløb med stor effekt.

Christian Niederbockstruck, Teknisk chef

 ”Det er oftest en udfordring pludseligt at blive jobsøgende. Men det er også en mulighed for at give sin karriere et grundigt eftersyn i forhold til privatliv og fremtiden.

Med dette for øje indledte jeg et forløb med Charlotte for at opnå bedre bevidsthed om mine prioriteter og ønsker til balancen mellem job og fritid.

Efter en dialog med fokus på at rydde op i ”den mentale rygsæk” rettedes indsatsen mod at prioritere de værdier, jeg fandt essentielle for at kunne fungere optimalt som kollega, partner, familiemedlem og ven. Et ændret fokus betød også et ændret syn på valget af jobtype.

Med styrket selvopfattelse og et mere klart billede af egne værdier har forløbet været medvirkende til nyt job, bedre balance og mere overskud.

Charlotte har med stort personligt engagement og et via et lærerigt forløb udfordret det verdensbillede, jeg havde. Forløbet har tvunget mig til at lytte mere til mine behov og at være mere bevidst om de valg jeg fremover foretager.

Som coach sparringspartner kan jeg hermed varmt anbefale Charlotte.”

Lars Haunstrup

Som ny projektleder fik jeg i forbindelse med overtagelsen af en eksisterende messe, en række coaching timer hos Charlotte. Det var enormt givende at blive taget under hendes ‘coachende vinge’, da det gav mig en række værktøjer samt en enorm selvindsigt og klarsyn omkring de opgaver der lå for dagen – både i forbindelse med arbejde og privat.

Astrid Andreassen, Projektleder