Foredrag, workshop og kickstarters

Flyt fokus fra rutinen og få nye indspark til måden at betragte verden, dig selv og hinanden på. Det kan være i form af et foredrag, et oplæg, en workshop i forbindelse med en temadag, projekt kick off mv.

Nedenfor efterspurgte temaer, som kan tilpasses virksomhedens ønsker og behov. Temaerne kan afholdes som workshop på 2-4 timer, kickstarter eller foredrag på 1-2 timer. Er der ønske om at inddrage relevante cases og erfaringer fra deltagernes egen hverdag, finder vi også ud af det. Humor, læring og positiv energi indgår som en naturlig del, ligesom der lægges vægt på at inddrage tilhørerne aktivt undervejs.

Projektlederen som konfliktknuser - sådan vendes modstand til følgeskab

Projekter er konfliktmagneter! Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring, destruktive konflikter dræner og udfordrer både mennesker og projekt.

Har du ikke en konflikt, har du ikke et projekt. Projektlederens evne til at forebygge og håndtere de unødige konflikter og samtidig fremdyrke de konstruktive konflikter som en dynamisk ressource er en vigtig faktor for succes i projektet.

Vi sætter fokus på konflikthåndtering i projekter ved brug af moderne konfliktløsningsmetoder til at løse, håndtere og forebygge konflikter. Derudover gives indsigt i, hvordan projektlederen kan sikre et sundt konfliktmiljø, som fremmer konstruktiv uenighed.

Få en konkret og praktisk indføring i, hvordan man som projektleder styrker relationer og arbejder med konflikter ved at tune sit mindset og sine kompetencer. Du får konkrete redskaber til brug i praksis.

Det positive nej - giv afslag og bevar relationen

Det er svært at sige nej. Ønsket om at være imødekommende, bekymringen om den andens reaktion, usikkerheden om konsekvenser fremadrettet. Alle er det elementer, som kan få os til at sige JA, hvor vi inderst inde gerne ville sige fra, sige NEJ.

Vi sætter fokus på, hvordan du kan imødegå og håndtere indsigelser, uenighed og konflikter på værdsættende vis, når borgerens, medarbejderens eller svigermors forventninger og krav ikke (kan) indfries.

Skab mer-værdi i internationale projekter

Kulturelle misforståelser koster energi, og det kan aflæses på bundlinien. Et øget antal projekter kendetegnes ved stor diversitet og involvering af mennesker med forskellig kulturel baggrund. Relationer mellem mennesker og evnen til at arbejde sammen på tværs af landekulturer og individuelle værdier får afgørende betydning for et projekts succes.

De fleste misforståelser opstår, fordi vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden.Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt og ofte ubevidst agerer ud fra. Når to kulturer mødes, medfører det en forandring. Det kan være frustrationer, tanker eller tolkning i en given situation, som påvirker ens adfærd. Det er ikke mennesker eller kultur, der støder sammen – det er adfærden.

Bliv inspireret til, hvordan man kan se bag om adfærden og finde ind til intentionen og håndtere kulturelle udfordringer på forkant. Du lærer, hvordan du kan blive (mere) bevidst om og benytte potentialet i de kulturelle forskelle, styrke samarbejdet i et sagligt felt og forebygge konflikter.

Fra konflikt til samarbejde - sæt pris på din konflikt

Konflikter er en del af det at være menneske, og vi møder konflikter i arbejdslivet og privat. I arbejdslivet internt i forhold til kollegaer og andre afdelinger, men også i forhold til eksterne relationer, fx kunder, samarbejdspartnere, borgere mv., alt afhængig af arbejdsområde.

Konflikter indeholder potentialer, som kan skabe udvikling og styrke relationer, men de kan også være tidsrøvere, som dræner for energi, giver frustration og koster på trivselskontoen og virksomhedens bundlinje. Om konflikter udvikler eller låser, afhænger af vores individuelle tilgang og måden, vi vælger at møde og håndtere dem på. 

Når vi forsøger at undgå konflikten, vokser den sig ofte større og kommer tilbage med mere kraft – det kalder vi boomerangeffekten.  Så hvilke strategier skal der til for at håndtere konflikten, inden den udvikler sig negativt?

Vi sætter fokus på, hvordan konflikter kan mødes og håndteres i et vind vind tankesæt og giver konkrete værktøjer til at forudse og håndtere konflikter i dagligdagen, herunder indsigt i hvorfor og hvornår en situation optrappes og bliver hård.

Alt det, mennesket ikke er vant til, kalder vi barbarisk. Vi har ingen andre kriterier for, hvad der er sandt eller rigtigt end de meninger og traditioner, der forekommer i vores eget land. Der finder vi altid den perfekte religion, den perfekte politik, den mest veludviklede og perfekte måde at gøre alting på

Michel de Montaigne (1533-1592)

 

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly