Konfliktledelse

En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker, og som typisk opfattes forskelligt fra person til person. 

Konflikten ændrer sig fra i begyndelsen at have fokus på sagen til over tid at have fokus på relationen. Behovet for genoprejsning, respekt, anerkendelse og retfærdig vil ofte fylde mere end selve sagen. Én ting er dog sikkert; en konflikt bør altid tages alvorligt, uanset om der er en eller flere parter, som oplever den.

Til at skabe overblik over konflikten anvender RisbjergRelation Konflikttrappen – en model, der opdeler konfliktens udvikling i 9 trin. 

Konflikttrappen er et effektivt værktøj til at analysere konflikten og kortlægge, hvilke værkstøjer, der skal bruges for forhåbentligt at håndtere og løse konflikten til alles bedste.

 

“Konflikter er et livsvilkår. Måden vi håndterer dem på bestemmer om de er konstruktive eller destruktive “

RisbjergRelation yder hjælp til både forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter i forskellige former for organisationer og teams. Vi rådgiver i forbindelse med konflikter, vanskelige beslutninger og i krisesituationer.

På den korte bane samarbejder vi om at finde ro og retning samt bevare eller genopbygge samarbejdet. 

På den lange bane arbejder vi med at skabe en sund konfliktkultur som basis for et godt og udviklende samarbejde med plads til uenighed. Det betyder, at vi laver vi en en analyse af kulturen og konfliktadfærden i afdelingen eller organisationen med fokus på, hvad der skal til for at skabe en adfærdsændring og efterfølgende opbygge nye rutiner i dagligdagen.  

Virksomheden får derved en struktureret og dokumenteret ramme for, hvordan man forholder sig, og hvor man henvender sig, når man oplever mistrivsel eller konflikt. Det skaber ro og tryghed hos den enkelte og sikrer en ensartet tilgang til forebyggelse, håndtering og løsning af  potentielle konflikter.