Ledelsesrådgivning og sparring

Mennesker er i udgangspunktet ikke imod forandring. De er modstandere af at blive forandret.

RisbjergRelation hjælper ledere og virksomheder med at finde nye veje og løsninger på udfordringer relateret til mennesker, samarbejde og relationer, hvor forandringer i organisationen kan give anledning til utryghed hos den enkelte og resultere i konflikt.

Vores typiske kunder er virksomhedsledere, afdelingsledere og projektledere, der står i krydsfeltet, hvor forandringernes vinde blæser som følge af virksomhedsopkøb, fusioner, forandringsprocesser eller andre udfordringer. Vi har erfaring med at skabe ro og retning, så konflikter der stjæler energi fra hverdagen undgås, og fundamentet for et fælles stærkt værdisæt skabes.

“Vær den forandring du ønsker at se i verden”

Mahatma Ghandi

Nysgerrig på hvordan du skaber et sundt konfliktmiljø og bruger konflikter som en dynamisk ressource? Book en kickstarter, en tema workshop eller et foredrag.