Mediation

Konflikter koster tid, energi og penge. Mediation kan være vejen til, at to parter, som er holdt op med at tale sammen, kommer på talefod igen. Mediation handler ikke om at have ret, men om at parterne kommer videre på en bæredygtig måde.  

Mediation er baseret på en inkluderende tankegang, hvor genetablering af tilliden er afgørende for at få samarbejdet tilbage på sporet – også i hårde og spændte konflikter. Mediation er en effektiv og gennemprøvet metode. Ni ud af ti gange lykkes det for parterne at finde tilbage til samarbejdet og gå styrket derfra – også i situationer hvor det fra parternes side syntes håbløst.

RisbjergRelation har mange års erfaring med mediationer. Dette såvel mellem enkeltpersoner som i små og store grupper i forskellige typer af organisationer, herunder i bestyrelser, projektteams, lederteams, i og på tværs af afdelinger mv.

 

Studier viser, at mere end  90% af sager bragt til mediation finder en løsning, som begge parter er tilfredse med

Mediation er et mindset og en moderne metode til konfliktledelse og relationsudvikling, når parter internt fx. kollegaer eller eksternt fx. i form af leverandører og kunder er kørt fast og ikke længere fungerer i samarbejdet. 

En mediation tager afsæt i parternes behov og fokuserer på at skabe ro og retning med henblik på at skabe fælles forståelse og commitment til den fremtidige ønskede samarbejdsform.

Mediator er upartisk og varetager parternes interesser med fokus på at udvikle løsninger i direkte og konstruktiv dialog parterne imellem. Mediationsprocessen giver således plads til dialog om vanskelige og følsomme emner i et trygt set up, og hvor parterne føler sig hørt, set og forstået. Metoden sikrer, at parterne undervejs I processen selv udvikler en for dem bæredygtig løsning, hvor begge kommer ud med langt mere end blot et simpelt kompromis. Læs mere her

Mediation er en frivillig proces  og det kan være grænseoverskridende at indgå i en mediation. Omvendt er de involveredes ønske om at løse konflikten og finde en farbar vej ud af konflikten stor.  

Effektive spørgsmål til afklaring om deltagelse i mediation er:
 • Hvad er konsekvensen, hvis vi fortsætter som hidtil?
 • Kan og ønsker vi at leve videre med det nuværende klima?
 • Hvis nej, hvad må der nødvendigvis ske for, at klimaet ændrer sig?
 • Er det realistisk, at vi selv kan håndtere den forandring?

Læs mere om hvornår mediation bruges her En mediation med RisbjergRelation som mediator er en proces bestående af  5 + 2 trin: 

 • Trin 0:  Forberedelse, velkomst og åbning af processen, herunder fortrolighedsaftale og rammer for processen
 • Trin 1:  Fri fortælling – parterne redegør for konflikten
 • Trin 2:  Behov og interesser bag positionerne afdækkes – problemfelter afgrænses
 • Trin 3:  Parterne udvikler alternative løsninger
 • Trin 4:  Aftale opbygges og løsningsmodeller forhandles
 • Trin 5:  Aftalen indgås, og der opstilles handlingsplan
 • Trin 6:  Opfølgning på og implementering af aftalen

Vores erfaring er, at langt de fleste konflikter bragt til mediation, finder en løsning indenfor 3 timer til en dag. Læs mere her

Etik er en selvfølgelighed hos RisbjergRelation. Disse etiske principper er bindende for os. Se mere her om vores etik i mediation.

Vi følger EU´s etiske regler for mediatorer – EU – Code of Conduct for Mediators.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly