Virksomhedskultur, organisationsudvikling og forandringsledelse

Organisationsudvikling handler kort og godt om at få organisationer og de mennesker, de består af, til at fungere bedst muligt. 

Og hvordan gør man så det i en konstant foranderlig verden, hvor firmaopkøb, fusioner, forskellighed, internationale kollegaer og samarbejde på distancen er en del af hverdagen og på godt og ondt udfordrer organisationen, virksomhedskulturen og den enkelte medarbejders tryghed? Altsammen krydret med menneskers vidt forskellige indstilling til forandringer; nogle er forandringsparate, imens andre har modstand på forandringer. De sidste kan i høj grad danne grobund for konflikter. 

RisbjergRelation arbejder med organisationer og virksomhedskultur ud fra en dialogbaseret tilgang på både organisations-, ledelses- og teamniveau. Skal vi også hjælpe jer med at udvikle jeres organisation i rigtig retning?

Tanker bliver til holdninger

– holdninger til vaner

– vaner til kultur “

 

Hvis kultur udtrykker ”måden vi gør det på hos os”, så må andres kultur nødvendigvis udtrykke ”måden de gør tingene på hos dem”. Når virksomheder fusionerer eller købes op, kan små vaner blive til store forskelle. 

Virksomhedens, afdelingens eller teamets kultur, har afgørende betydning for trivsel, samarbejde og resultater. Når vi hver især ved, hvad der forventes, jo bedre kan vi tage ejerskab og bringe vores styrker i spil og gøre det, vi er bedst til – hver dag! 

Gode resultater skabes på grundlag af fælles fundament og fælles spilleregler. Et fælles fundament forudsætter et fælles udgangspunkt, et fælles sprog, en fælles forståelse af opgaven og et klart defineret mål.

En positiv virksomhedskultur opbygges omkring virksomhedens værdier med respekt og forståelse for både virksomhedens mål og for den enkelte medarbejder. Det forudsætter ikke blot indsigt i hinandens forskellige styrker, kulturelle baggrunde og tilgang til samarbejdet. Det forudsætter også en fælles forståelse for virksomhedens fundament – og handling ud fra samme. Internt såvel som eksternt. Det giver troværdighed både indadtil og udadtil.

Vi driver og faciliterer processer med fokus på at:

 • Afklare og fastlægge dine mål
 • Sikre fælles udgangspunkt og motivere til fælles kurs
 • Udvikle gennem styrkefokuseret ledelse
 • Igangsætte en værdiproces (udvikling – eftersyn – justering)
 • Udleve virksomhedens værdier i handling og adfærd
 • Styrke interne relationer og samarbejde
 • Forbedre kommunikationen og skabe bedre forståelse af og for hinanden
 • Optimere interne samarbejdsprocesser og øge effektiviteten
 • Øge individuel performance på samme hold

 

Case:  Værdiproces og organisationskultur hos GUX

GUX (Gymnasiet i Nuuk) ønskede en værdiproces med afsæt i de visioner og værdier, som er vigtige for lærere, elever og ledelse på GUX. Formålet er, at definere visioner og værdier, som kan integreres i GUX’ liv og dagligdag til anvendelse som byggesten for strategiske beslutninger. 

Mål:

 • I fællesskab at skabe et fælles sprog omkring visionen, herunder at definere og beskrive max. 5 kerneværdier, som danner grundlag for GUXs værdigrundlag.
 • At skabe en kreativ platform, som tager afsæt i visionen og synliggør og kommunikerer værdigrundlaget indadtil i organisation og udadtil til interessenterne.

Deltagerne er skolens medarbejdere og elever

“Jeg er meget stolt af og glad for både processen og slutproduktet. Vi havde møde i ledergruppen i sidste uge, og vi har allerede ideer til at integrere værdisæt og vision i det kommende arbejde.
Tak for et godt samarbejde, hvor jeg på intet tidspunkt har været utryg eller følt, at tingene var ved at køre af sporet. Vi har i fællesskab lavet et stykke arbejde, hvor det er min holdning, der bæres af stor legitimitet i den samlede medarbejdergruppe.
Det er klart den bedste proces af denne karakter, jeg har deltaget i, og jeg har immervæk efterhånden været med til nogle stykker.

Mikael Enggaard, Rektor GUX-Nuuk 

Nysgerrig på hvordan du vender modstand til følgeskab og skaber vind vind i dine relationer ?  Book en kickstarter, en tema workshop eller et foredrag.