Kickstarter

En kickstarter er et kort dialogbaseret kursus eller oplæg, hvor du effektivt og intenst bliver klædt på til at håndtere en konkret udfordring.

Vi målretter kickstarteren til jeres individuelle behov og organisationens behov.

Nedenfor er forskellige eksempler på kickstarters, vi har gennemført i forskellige situationer, og som vi kan tage udgangspunkt i for at matche behovene i din virksomhed eller organisation.

 

Book din kickstarter online

Kontakt os og lad os finde den kickstarter, som matcher jeres udfordringer og proces.

Kontakt RisbjergRelation

Distanceledelse i internationale projekter

Denne kickstarter giver dig værktøj til at planlægge og udføre distanceledelse professionelt, så du opnår følgeskab og fremdrift i projektet på tværs af skærmene.

Vi befinder os i en ny hverdag, hvor mange ledere af såvel lokale som internationale projekter, er overladt til at lede på distancen i et virtuelt univers.

Tillid og tryghed er afgørende faktorer i videndeling og godt samarbejde, og dette faktum stiller krav til en anden form for ledelse og nærvær på afstand.

Mens vi har været hurtige til at finde tekniske løsninger for det virtuelle møde, overser vi ofte betydningen af de menneskelige og psykologiske faktorer for et værdiskabende resultat.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad påvirker tillid og relationsudvikling i den virtuelle kontakt?
  • Hvilke udfordringer skal vi være opmærksomme på og hvilke kompetencer er særligt vigtige for at kunne lede sikkert og dygtigt på distancen?
  • Hvordan forholder det sig med kulturelle aspekter i en virtuel kontekst?
Virtuelle møder med værdi: Skab tillid, tryghed og følgeskab i virtuelle projektmøder

Denne kickstarter giver dig værktøj til at skabe tillid på tværs af skærmene. Du får konkrete tips til, hvordan du skaber følgeskab når præmissen er online.

Tillid og tryghed er afgørende faktorer i videndeling og godt samarbejde. Dette forudsætter fornemmelsen af (en god) kontakt mellem mødedeltagerne.

Men når vi flytter et møde til det virtuelle rum, ændres de kendte faktorer for kommunikation. Vores nonverbale sprog reduceres markant når vi ikke længere kan se hinanden som vi kender det fra det fysiske rum. Omvendt giver fraværet af non verbale signaler mulighed for en mere rationel beslutningstagning.

I denne kickstarter får du inspiration til, hvordan du som projektleder skaber tillid og nærvær i virtuelle møder. Vi kommer omkring den praktiske forberedelse, gennemførelse og opfølgning af et virtuelt møde samt konkrete tips og tricks til at skabe følgeskab også i international kontekst.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder det for relationer, tillid og kommunikation, når vi forlader det fysiske rum og i stedet mødes online?
  • Hvordan holder du som projektleder samarbejdet på rette spor, når forskellige meninger kommer på tværs og bølgerne går højt, samtidig med at vi ikke længere kan se og aflæse hinanden, som vi er vant til?


  • Hvordan sikrer du engagement og følgeskab i teamet gennem skærmen?
Diversity Icebreaker

Denne kickstarter skaber refleksioner til at gå i dybden med de konkrete udfordringer, som opstår ved forandringer i den kendte kultur.

Diversity Icebreaker (DI) er et gennemtestet relationsværktøj, som skaber refleksion og inspirerer til forandring i menneskelige samspil.

Gennem positiv og oplevelsesbaseret tilgang, bliver du bevist om, om hvordan din tænkemåde om andre, har konsekvenser for dine opfattelser, holdninger og relationer. DI skaber et trygt klima, der får dig til at reflektere over din egen adfærd i åben, interaktiv og positiv dialog.

Med Diversity Icebreaker tager vi udgangspunkt i en række spørgsmål , som udfordrer dig på muligheder og kompetencer i forskellighed.

Menneskelig forskellighed handler om kulturelle baggrunde, værdier og holdninger – om vores identitet. Forskellighed giver dynamik, men værdi opstår først, når vi ser og forstår forskellighed som en kompetence.

Med Diversity Icebreaker får den nødvendige indsigt til at kunne udnytte styrken i forskelligheden og skabe en udviklingsproces med effekt.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan udleder vi styrken af ligheder og forskelligheder mellem mennesker?
  • Hvad er vigtigt ift. at øge interkulturel forståelse?
  • Hvordan forbedrer vi kommunikationen i interne, eksterne og internationale relationer?

Spændende og super relevant emne. Charlotte var rigtig god til at formidle sit budskab på en praktisk og jordnær facon. Hendes input kan umiddelbart bruges i det daglige arbejde. Charlotte havde nogle anderledes vinkler, der gjorde webinaret ekstra godt."

Deltager i webinar/kickstarter om distanceledelse

marts 2021