Workshop

Bliv klædt på til at håndtere en konkret situation eller udfordring 

Med en workshop tilpasset din organisation og dit team, bliver I klædt på at at håndtere præcis de udfordringer, som I står overfor.

Det er vigtigt, at I får både relevant og konkret viden med fra vores workshops; derfor tilpasser vi også altid indholdet efter jeres og organisationens konkrete behov og ønsker.

Nedenfor er forskellige eksempler på nogle af vores mest populære workshops. 

 

Book din workshop online

Kontakt os og lad os finde den workshop, som matcher jeres udfordringer og proces.

Kontakt RisbjergRelation

Diversity Icebreaker

Denne workshop skaber refleksioner til at gå i dybden med de konkrete udfordringer, som opstår ved forandringer i den kendte kultur.

Diversity Icebreaker (DI) er et gennemtestet relationsværktøj, som skaber refleksion og inspirerer til forandring i menneskelige samspil.

Gennem positiv og oplevelsesbaseret tilgang, bliver du bevist om, om hvordan din tænkemåde om andre, har konsekvenser for dine opfattelser, holdninger og relationer. DI skaber et trygt klima, der får dig til at reflektere over din egen adfærd i åben, interaktiv og positiv dialog.

Med Diversity Icebreaker tager vi udgangspunkt i en række spørgsmål , som udfordrer dig på muligheder og kompetencer i forskellighed.

Menneskelig forskellighed handler om kulturelle baggrunde, værdier og holdninger – om vores identitet. Forskellighed giver dynamik, men værdi opstår først, når vi ser og forstår forskellighed som en kompetence.

Med Diversity Icebreaker får den nødvendige indsigt til at kunne udnytte styrken i forskelligheden og skabe en udviklingsproces med effekt.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan udleder vi styrken af ligheder og forskelligheder mellem mennesker?
 • Hvad er vigtigt ift. at øge interkulturel forståelse?
 • Hvordan forbedrer vi kommunikationen i interne, eksterne og internationale relationer?
Et positivt nej – giv afslag og bevar relationen

Det er svært at sige nej.

Ønsket om at være imødekommende, bekymringen om den andens reaktion, usikkerheden om konsekvenser fremadrettet. Alle er det elementer, som kan få os til at sige JA, hvor vi inderst inde gerne ville sige fra, sige NEJ.

Vi sætter fokus på, hvordan du kan imødegå og håndtere indsigelser, uenighed og konflikter på værdsættende vis, når borgerens, medarbejderens eller svigermors forventninger og krav ikke (kan) indfries.

Fra konflikt til samarbejde

Konflikter er en del af det at være menneske, og vi møder konflikter i arbejdslivet og privat.

I arbejdslivet møder vi konflikter internt i forhold til kollegaer og andre afdelinger, men også i forhold til eksterne relationer fx kunder, samarbejdspartnere, borgere mv., alt afhængig af arbejdsområde.

Konflikter indeholder potentialer, som kan skabe udvikling og styrke relationer, men de kan også være tidsrøvere, som dræner for energi, giver frustration og koster på trivselskontoen og virksomhedens bundlinje. Om konflikter udvikler eller låser, afhænger af vores individuelle tilgang og måden, vi vælger at møde og håndtere dem på. 

Når vi forsøger at undgå konflikten, vokser den sig ofte større og kommer tilbage med mere kraft – det kalder vi boomerangeffekten. Så hvilke strategier skal der til for at håndtere konflikten, inden den udvikler sig negativt?

Vi sætter fokus på, hvordan konflikter kan mødes og håndteres i et vind vind tankesæt og giver konkrete værktøjer til at forudse og håndtere konflikter i dagligdagen, herunder indsigt i hvorfor og hvornår en situation optrappes og bliver hård.

Internationale projekter – distanceledelse

Få værktøj til at planlægge og udføre distanceledelse professionelt, så du opnår følgeskab og fremdrift i projektet på tværs af skærmene.

Vi befinder os i en ny hverdag, hvor mange ledere af såvel lokale som internationale projekter, er overladt til at lede på distancen i et virtuelt univers.

Tillid og tryghed er afgørende faktorer i videndeling og godt samarbejde, og dette faktum stiller krav til en anden form for ledelse og nærvær på afstand.

Mens vi har været hurtige til at finde tekniske løsninger for det virtuelle møde, overser vi ofte betydningen af de menneskelige og psykologiske faktorer for et værdiskabende resultat.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad påvirker tillid og relationsudvikling i den virtuelle kontakt?
 • Hvilke udfordringer skal vi være opmærksomme på og hvilke kompetencer er særligt vigtige for at kunne lede sikkert og dygtigt på distancen?
 • Hvordan forholder det sig med kulturelle aspekter i en virtuel kontekst?
Internationale projekter – skab merværdi

Kulturelle misforståelser koster energi, og det kan aflæses på bundlinjen. 

Et øget antal projekter kendetegnes ved stor diversitet og involvering af mennesker med forskellig kulturel baggrund. Relationer mellem mennesker og evnen til at arbejde sammen på tværs af landekulturer og individuelle værdier får afgørende betydning for et projekts succes.

De fleste misforståelser opstår, fordi vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden. Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt og ofte ubevidst agerer ud fra. Når to kulturer mødes, medfører det en forandring. Det kan være frustrationer, tanker eller tolkning i en given situation, som påvirker ens adfærd. Det er ikke mennesker eller kultur, der støder sammen – det er adfærden.

Bliv inspireret til, hvordan du ser bag om adfærden, finder ind til intentionen og håndterer kulturelle udfordringer på forkant. Du lærer, hvordan du bliver (mere) bevidst om og benytte potentialet i de kulturelle forskelle, styrke samarbejdet i et sagligt felt og forebygge konflikter.

Projekter – konflikternes holdeplads
Lær at bruge grundlæggende principper fra mediationen til at håndtere forandringer, optimere samarbejde og forebygge konflikter.

Uløste konflikter kan have store omkostninger – økonomisk, personligt og for organisationen.

Konflikter i ledelse er ikke en forestilling eller et spil, hvor det handler om at vinde eller tabe. De er et livsvilkår for projektlederen såvel ift. projektteam som tætte og perifere interessenter..

I dette webinar bliver du præsenteret for forskellige ledelsesmæssige situationer, hvor behovet for konflikthåndtering og -forebyggelse er en vigtig faktor, for at projektet lykkes.

Lær hvordan du gennem mediation håndterer forandringer, optimere arbejdet i grupper og forebygge konflikter i projektarbejdet.

Projektlederen som konfliktknuser – sådan vender du modstand til følgeskab

Du får værktøj til at spotte og håndtere konflikter, så konflikten medvirker til at udvikle – og ikke afvikle – projektet. 

Projekter er konfliktmagneter! Har du ikke en konflikt, har du ikke et projekt. Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring, destruktive konflikter dræner og udfordrer både mennesker og projekt.

Som projektleder er det dine evner til at forebygge og håndtere de unødige konflikter, der er afgørende for, om projektet bliver en succes. Når du lærer at fremdyrke de konstruktive konflikter som en dynamisk ressource, udvikler du dit projekt i positiv retning.

Vi sætter fokus på konflikthåndtering i projekter ved brug af moderne konfliktløsningsmetoder til at løse, håndtere og forebygge konflikter. Derudover får du indsigt i, hvordan du som projektler kan sikre et sundt konfliktmiljø, som fremmer konstruktiv uenighed.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan spotter jeg en konflikt – og hvornår skal jeg som projektleder involvere mig?
 • Hvordan styrker jeg relationer før, under og efter en konflikt?
 • Hvad skal der til for at en konflikt med modstand bliver vendt til følgeskab?
Virtuelle møder med værdi: Skab tillid, tryghed og følgeskab i virtuelle projektmøder

Få værktøj til at skabe tillid på tværs af skærmene. Du får konkrete tips til, hvordan du skaber følgeskab når præmissen er online.

Tillid og tryghed er afgørende faktorer i videndeling og godt samarbejde. Dette forudsætter fornemmelsen af (en god) kontakt mellem mødedeltagerne.

Men når vi flytter et møde til det virtuelle rum, ændres de kendte faktorer for kommunikation. Vores nonverbale sprog reduceres markant når vi ikke længere kan se hinanden som vi kender det fra det fysiske rum. Omvendt giver fraværet af non verbale signaler mulighed for en mere rationel beslutningstagning.

I denne workshop får du inspiration til, hvordan du som projektleder skaber tillid og nærvær i virtuelle møder. Vi kommer omkring den praktiske forberedelse, gennemførelse og opfølgning af et virtuelt møde samt konkrete tips og tricks til at skabe følgeskab også i international kontekst.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad betyder det for relationer, tillid og kommunikation, når vi forlader det fysiske rum og i stedet mødes online?
 • Hvordan holder du som projektleder samarbejdet på rette spor, når forskellige meninger kommer på tværs og bølgerne går højt, samtidig med at vi ikke længere kan se og aflæse hinanden, som vi er vant til?
 • Hvordan sikrer du engagement og følgeskab i teamet gennem skærmen?

Spændende og super relevant emne. Charlotte var rigtig god til at formidle sit budskab på en praktisk og jordnær facon. Hendes input kan umiddelbart bruges i det daglige arbejde. Charlotte havde nogle anderledes vinkler, der gjorde webinaret ekstra godt."

Deltager

- webinar om distanceledelse