Står du med en konflikt eller
relationel udfordring?

Vi hjælper virksomheder med at skabe ro og retning
i interne, eksterne og interkulturelle relationer
med blik for mennesker og bundlinje

Konflikter er et livsvilkår.
De er hverken positive eller negative.
Måden, vi håndterer dem på, gør forskellen.

Forebyg

Det giver god mening at forebygge fremfor at løse problemerne, når de først er opstået. Sunde relationer er vejen til at forebygge negative konflikter i din organisation eller dit projektteam.

RisbjergRelation hjælper dig i den rigtige retning, når du ønsker at udvikle relationer og samarbejde i din virksomhed.

Håndter

Når først den negative konflikt er opstået, kan det være svært at håndtere den selv.

RisbjergRelation giver dig den fornødne hjælp til selv at håndtere udfordringer og løse negative konflikter gennem uddannelse, trivselsprocesser coaching og hjælp til selvhjælp.

Løs

At havne i en konkret konfliktsituation i en organisation eller et projektteam kan være en særdeles fastlåst situation med fatale konsekvenser for de involverede.

Hos RisbjergRelation medierer vi fastlåste konflikter og hjælper til ro og retning, når I ikke selv kan komme videre.

Kunderne har ordet:

Som skoleleder har jeg benyttet mediation som personligt værktøj
i forhold til at lede en arbejdsplads med stor diversitet.

Jeg benytter mig ofte af en mediator som rådgiver
for at forebygge personalemæssige konfliktsituationer.

Morten Christoffersen
– skoleleder

Mediator-mindsettet er nok et af de guldkorn,
jeg har værdsat og benyttet mest fra i min videre udvikling.

Og rent værdimæssigt, så er det noget jeg gerne
vil videreudvikle i dette tværkulturelle samfund.

Bodil Marie Damgaard, Greenland Holding A/S
– deltager på mediatoruddannelsen

Charlotte er suveræn til at formidle sit stof.
Det medvirkede til at gøre et spændende og relevant emne
endnu mere spændende.

Jeg fik helt konkret input til brug i hverdagen på mine projekter.

Deltager på webinar om virtuelle møder