Står du med en konflikt eller
relationel udfordring?

Vi hjælper virksomheder med at skabe ro og retning
i interne, eksterne og interkulturelle relationer
med blik for mennesker og bundlinje

Konflikter er et livsvilkår.
De er hverken positive eller negative.
Måden, vi håndterer dem på, gør forskellen.

Forebyggelse

Vi hjælper dig i den rigtige retning, når du ønsker at udvikle sunde relationer og samarbejder i din virksomhed.

FORDI …

… det giver god mening at forebygge negative konflikter fremfor at løse problemerne, når de først er opstået.

Håndtering

Vi guider dig til at håndtere udfordringer og løse negative konflikter gennem coaching, sparring og rådgivning.

FORDI …

… det giver værdi at vende svære situationen med en uvildig specialist.

Løsning

 Vi medierer fastlåste konflikter og hjælper til ro og retning, når I ikke selv kan komme videre.

FORDI …

… det at havne i en destruktiv  konflikt er ofte særdeles opslidende for de involverede.

Kunderne har ordet:

Som skoleleder har jeg benyttet mediation som personligt værktøj
i forhold til at lede en arbejdsplads med stor diversitet.

Jeg benytter mig ofte af en mediator som rådgiver
for at forebygge personalemæssige konfliktsituationer.

Morten Christoffersen
– skoleleder

Mediator-mindsettet er nok et af de guldkorn,
jeg har værdsat og benyttet mest fra i min videre udvikling.

Og rent værdimæssigt, så er det noget jeg gerne
vil videreudvikle i dette tværkulturelle samfund.

Bodil Marie Damgaard, Greenland Holding A/S
– deltager på mediatoruddannelsen

Charlotte er suveræn til at formidle sit stof.
Det medvirkede til at gøre et spændende og relevant emne
endnu mere spændende.

Jeg fik helt konkret input til brug i hverdagen på mine projekter.

Deltager på webinar om virtuelle møder