Konflikthåndtering

Din måde at håndtere konflikter bestemmer, om de bliver konstruktive eller destruktive

En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker, og som oftest opfattes forskelligt fra person til person.

Konflikten ændrer sig typisk fra i begyndelsen at have fokus på sagen til over tid at have fokus på relationen. Behovet for genoprejsning, respekt, anerkendelse og retfærdig vil ofte fylde mere end selve sagen. Én ting er dog sikkert; en konflikt bør altid tages alvorligt, uanset om der er en eller flere parter, som oplever den.

 

Book konfliktledelse online

Vi er klar til at hjælpe jer med at håndtere jeres konflikt igennem et professionelt og skræddersyet forløb. Bliv klædt på til at håndtere konflikter professionelt og skabe følgeskab og udvikling i din virksomhed eller organisation.

Kontakt RisbjergRelation

Konflikter er en gave

En løst konflikt er med til at udvikle dit team. Det er måden, konflikten håndteres på, der bestemmer om den er destruktiv eller konstruktiv. Derfor er det afgørende at du formår at håndtere konflikter på en professionel måde.

Konflikter er et livsvilkår

Uanset hvor du samler mennesker, vil der med tiden opstå konflikter. Som leder har du mulighed for at skabe udvikling gennem konstruktive konflikterne.

Konflikter er en dynamisk ressource

Konflikter er en øjenåbner. Går du professionelt ind i en konflikt, oplever du sagen fra flere sider og får de involverede parter til at bruge ressourcerne på at nå fælles mål i stedet for at forblive i og udvikle konflikten.

Konflikter er tabu

Ordet konflikt er for mange et negativt ladet, selvom det er et neutralt ord. Konflikter er et livsvilkår og en mulighed for udvikling – du skal blot have værktøjerne til proaktivt og konstruktivt at håndtere dem.

RisbjergRelation hjælper dig med at forebygge og håndtere konflikter

– sammen skaber vi sunde konfliktmiljøer

Lad os hjælpe dig med at forebygge, håndtere og løse konflikter. Her er fire eksempler på, hvor vi kan være din sparringspartner:

 

 

Den sunde konfliktkultur er basis for et godt og udviklende samarbejde, hvor der er plads til uenighed. Det kræver de rette værktøjer at skabe en sund konfliktkultur.

Vi analyserer kulturen og konfliktadfærden i din afdeling eller organisation med fokus på, hvad der skal til for at skabe en adfærdsændring og efterfølgende opbygge nye rutiner i dagligdagen. Gennem et spørgeskema afdækker vi jeres forskelligheder, så vi har et godt udgangspunkt for den videre udvikling.

Uenigheder er en driver for innovation; vi hjælper jer til at spotte konflikter og reagere proaktivt på dem, så I skaber sunde konflikter. Du får konkrete værktøjer og målrettet materiale, du kan bruge ind i din gruppe.

 

 

Det er vigtigt at have politikker for, hvordan du forholder dig, og hvor dine medarbejdere henvender sig, når de oplever mistrivsel eller konflikt. Det skaber ro og tryghed for dig som leder og for den enkelte medarbejder, når der er en ensartet tilgang til forebyggelse, håndtering og løsning af potentielle konflikter.

Konfliktdesign er en politik på linje med en ryge- og samarbejdspolitik. Med konfliktdesign får du en strutureret og dokumenteret ramme, så alle ved, hvor de går hen og hvem de går til, når konflikten opstår. Modtageren af beskeden, bliver klædt på til at vide, hvilke handlemuligheder de har i situationerne.

Derudover er det vigtigt at konkretisere hvornår det er okay, at reagere på en konflikt, så du fjerner usikkerhed i organisationen og i stedet åbner op for en proaktiv konflikthåndtering.

 

 

Som leder står du i situationer, hvor du kan være i tvivl om, hvordan du griber det an. Du har lederværktøjerne på plads, men det kan være svært at kende den rette tilgang til at håndtere alle typer af konflikter.

Skal du selv håndtere situationen eller har du brug for en neutral tredjepart?

RisbjergRelation fungerer som din professionelle sparringspartner. Vi designer processen i fællesskab eller giver feedback på den proces, du har designet for en given konflikt.

Sammen sikrer vi, at både du og de konfliktende parter får de bedste forudsætninger for at håndtere konflikten til gavn for alle parter.

 

 

For at skabe overblik over konflikten anvender RisbjergRelation Konflikttrappen – en model, der opdeler konfliktens udvikling i ni trin. 

Konflikttrappen er et effektivt værktøj til at analysere konflikten og kortlægge, hvilke værkstøjer, der skal bruges for forhåbentligt at håndtere og løse konflikten til alles bedste.

Læs mere om konflikttrappen

Kender du konflikttrappen?

Konflikttrappen er et centralt værktøj til at spotte og analysere en konfliktsituation. Modellen har ni trin, som hver relaterer til menneskers adfærd: De tre nederste trin relaterer til sagen, mens de øverste seks trin relaterer til relationen

Som leder er det vigtigt, at du kan spotte mennesker på de forskellige trin. Det giver dig de bedste forudsætninger for at hjælpe de involverede parter.