Webinar

Et webinar er et monologbaseret kursus af kortere varighed, hvor du opnår konkret viden om et bestemt område. Vi afslutter altid webinaret med mulighed for at alle deltagere kan stille spørgsmål

Vi målretter webinaret til deltagernes og organisationens behov.

Nedenfor er forskellige eksempler på webinarer, vi har gennemført i forskellige situationer, og som vi kan tage udgangspunkt i for at matche behovene i din virksomhed eller organisation.

Book dit webinar online

Kontakt os og lad os finde det webinar, som skaber værdi for dit team og din organisation.

Kontakt RisbjergRelation

Projekter – konflikternes holdeplads

Lær at bruge grundlæggende principper fra mediationen til at håndtere forandringer, optimere samarbejde og forebygge konflikter.

Uløste konflikter kan have store omkostninger – økonomisk, personligt og for organisationen.

Konflikter i ledelse er ikke en forestilling eller et spil, hvor det handler om at vinde eller tabe. De er et livsvilkår for projektlederen såvel ift. projektteam som tætte og perifere interessenter..

I dette webinar bliver du præsenteret for forskellige ledelsesmæssige situationer, hvor behovet for konflikthåndtering og -forebyggelse er en vigtig faktor, for at projektet lykkes.

Lær hvordan du gennem mediation håndterer forandringer, optimere arbejdet i grupper og forebygge konflikter i projektarbejdet.

Projektlederen som konfliktknuser – sådan vendes modstand til følgeskab

Du får værktøj til at spotte og håndtere konflikter, så konflikten medvirker til at udvikle – og ikke afvikle – projektet. 

Projekter er konfliktmagneter! Har du ikke en konflikt, har du ikke et projekt. Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring, destruktive konflikter dræner og udfordrer både mennesker og projekt.

Som projektleder er det dine evner til at forebygge og håndtere de unødige konflikter, der er afgørende for, om projektet bliver en succes. Når du lærer at fremdyrke de konstruktive konflikter som en dynamisk ressource, udvikler du dit projekt i positiv retning.

Vi sætter fokus på konflikthåndtering i projekter ved brug af moderne konfliktløsningsmetoder til at løse, håndtere og forebygge konflikter. Derudover får du indsigt i, hvordan du som projektler kan sikre et sundt konfliktmiljø, som fremmer konstruktiv uenighed.

Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan spotter jeg en konflikt – og hvornår skal jeg som projektleder involvere mig?
  • Hvordan styrker jeg relationer før, under og efter en konflikt?
  • Hvad skal der til for at en konflikt med modstand bliver vendt til følgeskab?
Det positive nej – giv afslag og bevar relationen

Det er svært at sige nej.

Ønsket om at være imødekommende, bekymringen om den andens reaktion, usikkerheden om konsekvenser fremadrettet. Alle er det elementer, som kan få os til at sige JA, hvor vi inderst inde gerne ville sige fra, sige NEJ.

Vi sætter fokus på, hvordan du kan imødegå og håndtere indsigelser, uenighed og konflikter på værdsættende vis, når borgerens, medarbejderens eller svigermors forventninger og krav ikke (kan) indfries.

Skab merværdi i internationale projekter

Kulturelle misforståelser koster energi, og det kan aflæses på bundlinjen. 

Et øget antal projekter kendetegnes ved stor diversitet og involvering af mennesker med forskellig kulturel baggrund. Relationer mellem mennesker og evnen til at arbejde sammen på tværs af landekulturer og individuelle værdier får afgørende betydning for et projekts succes.

De fleste misforståelser opstår, fordi vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden. Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt og ofte ubevidst agerer ud fra. Når to kulturer mødes, medfører det en forandring. Det kan være frustrationer, tanker eller tolkning i en given situation, som påvirker ens adfærd. Det er ikke mennesker eller kultur, der støder sammen – det er adfærden.

Bliv inspireret til, hvordan du ser bag om adfærden, finder ind til intentionen og håndterer kulturelle udfordringer på forkant. Du lærer, hvordan du bliver (mere) bevidst om og benytte potentialet i de kulturelle forskelle, styrke samarbejdet i et sagligt felt og forebygge konflikter.

Fra konflikt til samarbejde – sæt pris på din konflikt

Konflikter er en del af det at være menneske, og vi møder konflikter i arbejdslivet og privat.

I arbejdslivet møder vi konflikter internt i forhold til kollegaer og andre afdelinger, men også i forhold til eksterne relationer fx kunder, samarbejdspartnere, borgere mv., alt afhængig af arbejdsområde.

Konflikter indeholder potentialer, som kan skabe udvikling og styrke relationer, men de kan også være tidsrøvere, som dræner for energi, giver frustration og koster på trivselskontoen og virksomhedens bundlinje. Om konflikter udvikler eller låser, afhænger af vores individuelle tilgang og måden, vi vælger at møde og håndtere dem på. 

Når vi forsøger at undgå konflikten, vokser den sig ofte større og kommer tilbage med mere kraft – det kalder vi boomerangeffekten. Så hvilke strategier skal der til for at håndtere konflikten, inden den udvikler sig negativt?

Vi sætter fokus på, hvordan konflikter kan mødes og håndteres i et vind vind tankesæt og giver konkrete værktøjer til at forudse og håndtere konflikter i dagligdagen, herunder indsigt i hvorfor og hvornår en situation optrappes og bliver hård.

Spændende og super relevant emne. Charlotte var rigtig god til at formidle sit budskab på en praktisk og jordnær facon. Hendes input kan umiddelbart bruges i det daglige arbejde. Charlotte havde nogle anderledes vinkler, der gjorde webinaret ekstra godt."

Deltager

- webinar om distanceledelse