Projektledelse

Til dig der er projektleder og ved, at sund projektledelse ikke kommer af sig selv.

Som projektleder har du brug for de rette værktøjer for at kunne styre dit projekt sikkert i mål – også når konflikter opstår.

Projekter er skabt til at være grobund for konflikter. Flere mennesker er involveret i at bære projektet igennem; det kræver motiverede et motiveret projektteam og engagerede interessenter. Som projektleder er det en konstant balancegang mellem rammer, ressourcer og mål. Du skal sikre din gennemslagskraft, udvikle relationer og hele tiden være opmærksom på et sundt miljø med plads til uenigheder med mulighed for videreudvikling af projektet.

Det er lige netop det, sund projektledelse handler om: at skabe et miljø, hvor der er plads til konflikter og uenigheder, og hvor du som projektleder håndterer disse konflikter professionelt i tæt samarbejde med dit team.

 

Erfaren projektleder som din sparringspartner

Kontakt os til en snak om relationshåndtering som succesfaktor for dit projekt.

RisbjergRelation uddanner i praksis projektledelse og tilbyder skræddersyede kurser målrettet dine behov.

Kontakt RisbjergRelation

Projektledelse 

Sammen skaber vi et projektmiljø med plads til konflikter og uenigheder

Med en kickstarter eller et kursus indenfor sund projektledelse, får du værktøjer til at formalisere projektsamarbejdet og klæde din organisation på, så du sikrer, at dine ressourcer bliver brugt på bæredygtige og værdiskabende projekter.

Kontakt os til en uforpligtende snak om, hvordan vi styrker projektlederne i din virksomhed

RisbjergRelation er ekspert i relationsbaseret projektledelse

– sammen skaber vi bæredygtige projekter

Lad os hjælpe dig med at sikre samarbejdet fra start til succes. Her er fire eksempler på, hvor vi kan være din sparringspartner:

 

 

Som projektleder ved du, at du skal få alle i dit team til at performe optimalt og i samarbejde. Én ting er, at du fysisk kan samle dit team, men når projektledelsen flytter online og dit team er spredt på distance og måske over flere lande, stiller det ekstra store krav til dig.

Vi hjælper dig med at håndtere det virtuelle samarbejde professionelt og sikre følgeskab på trods af distancen. Du får redskaber til at arbejde med forskellige kulturer og kulturelle udfordringer, så du fremstår professionel i det virtuelle rum.

 

 

Få en projektkultur med en strategisk tilgang til at arbejde med projekter. Få skabt et fælles afsæt, så I får et fælles sprog for at lede projekter – når alle bruger de samme termer og værtøjer, åbner det for forståelse på tværs af organisationen.

Typisk vil vi tilgå projektet på to niveauer:

  • det strategiske/taktiske niveau: Ledelsen definerer grundlaget for projektkulturen og udarbejder den projektplatform, som skal danne grundlaget for den nye projektkultur i overensstemmelse med jeres strategi.
  • det operative niveau: Vi udruller projektplatformen i organisation og klæder deltagerne på til projektarbejde og styrker samarbejdsrelationen deltagerne imellem.

 

 

 

De fleste misforståelser opstår, når vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden. Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt – ofte ubevidst – agerer ud fra.

I et internationalt samarbejde er der forskellige uskrevne regler, værdier, grader af tillid og forståelse af samarbejde. Det skal du som projektleder være opmærksom på.

Vær nysgerrig og undersøgende, tilegn dig relevant viden gennem relevante spørgsmål læsestof – og vær opmærksom på din egen adfærd. Hvordan sikrer du den kommunikationsform, der bringer værdi ind i dit internationale projektteam?

Læs mere i artiklen ”Sådan skaber du merværdi i internationale projekter”

 

 

Kommer snart …

Case om projektledelse (kommer snart)