Servicekulturen, der blev væk

Mange tror, at de i deres virksomhed har kunden i centrum. Men virkeligheden er ofte den, at det er virksomhedens egne behov, som imødekommes fremfor kundens. 

RisbjergRelation har udviklet et koncept, der hjælper jeres virksomhed til en bedre serviceadfærd med afsæt i at skabe den nære og langvarige relation til kunden. Vi giver jer indsigt i kundetyper, adfærd og behov og gør jer skarpe på, hvordan I som virksomhed bliver opfattet og oplevet af jeres kunder. 

Målet er kort og godt at skabe større kundetilfredshed og en bedre bundlinje. Enkelt og ligetil, hvis blot man ved hvordan. Det ved vi. Er jeres virksomhed den næste, der skal have ny inspiration og viden om servicekultur?

En insider forstår alt, men opfatter ingenting,

en fremmed opfatter alt, men forstår ingenting

Gør du det attraktivt at være kunde hos dig får du glade kunder!  Det lyder simpelt, men hvordan sikrer du at efterleve det i alle hjørner af virksomheden og at integrere det hos medarbejderne? Engagement hos medarbejderne har afgørende betydning for kundernes valg af produkter, ydelser og forretning. Dine medarbejdere er dine ambassadører. Deres tanker, handlinger og adfærd er det, der signaleres videre til kunderne. Det, som tiltrækker kunderne og det, som skræmmer dem væk.

En case fra en af vore kunder:

Fælles mission, styrket samarbejde og gladere kunder. Det gav konkrete resultater da Clinique H satte fokus på ”Samarbejde og kundeservice”. 

En ny ejer havde overtaget virksomheden og de 5 ansatte samt ansat 2 nye medarbejdere. Nu ønskede hun at styrke det interne samarbejde samt udvikle servicekulturen i virksomheden med fokus på ”kunden i centrum”.

Gennem en 3 dages virksomhedsmålrettet workshop, hjemmearbejde samt en opfølgningsplan satte RisbjergRelation fokus på kulturen, det interne samarbejde og tilgangen overfor kunderne, samt hvad det betyder for den fælles succes.

Udbytte:

Forløbet var med til at skabe et fælles fundament blandt medarbejderne og sikre en fremadrettet proces med mere ensartet tilgang til opgaver og kunder.

 3 gode ting for de ansatte:

  • De er blevet mere selvstændige i deres handlinger. De har hver især udviklet sig og styrket de personlige kompetencer
  • Der er mere overskud pga et større overblik
  • Vi er blevet et team og ikke 6 individuelle personer, der blot arbejder på samme arbejdsplads

 3 gode ting for kunderne:

  • Kunderne er blevet nemmere at aflæse ift. hvilken måde, vi bør møde den enkelte på
  • Vi kan mærke, at der er kommet mere ro på klinikken, da vi nu bedre ved, hvad hinanden laver, og hvem der skal gøre hvad
  • De yngre (unge) medarbejdere er blevet mere modne i deres måde at tale til kunderne på. De tænker mere over, hvad de siger og hvordan

 Betydning for klinikken:

  • Vi har fået større overskud og en mere positiv stemning, som smitter af på atmosfæren i klinikken – og det har kunderne direkte kommenteret

 

” En lørdag i december var jeg og mit personale til en hyggelig tema eftermiddag/aften.

Dagen udviklede sig til en sjov og lærerig dag, på en sjov og meget afslappende måde. Vi fandt ud af hvorfor vi hver især agerer og tænker, det gir en større forståelse for hinanden hvorfor vi gør som vi gør. Vi havde det utroligt sjovt efterfølgende med at sætte hinanden i bås “det gør du fordi du er grøn eller blå etc.

Det giver også mulighed for læse kunderne, og få større indsigt i hvem i butikken der er “bedst” til de og de kunder.

Det er et rigtig godt fundament, og vi i butikken kunne godt tænke os at gå lidt dybere i begrebet “service – hvad hvorfor-hvordan, samt at få sat konkrete tiltag ifht. hvad vi nu kan gøre mere for kunden.

Jeg kan varmt anbefale RisbjergRelation til andre virksomheder, det løsner meget op mellem medarbejderne på en sjov og afslappende måde.

Måske kan det give anledning til at begynde at kende og snakke med en person på arbejdspladsen som man ellers ikke vil have snakket så meget med.

Klaus Johansen, MR Frederikshavn