Håndtering

Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige, men måden vi håndterer dem på, bestemmer, om konflikterne er konstruktive eller destruktive.

Når først en negativ konflikt er opstået i en organisation eller et projektteam, kan det være svært at håndtere den selv. Det kræver både et overblik over selve konflikten og et overblik over de involverede parters ståsted samt oplevelse af konflikten og dens niveau. Det ses ikke sjældent, at de implicerede er groet fast i egne og andres overbevisninger, og pludselig står man i en ond cirkel, hvor den negative konflikt kan være stærkt medvirkende til både at dræne de involverede personer for energi og organisationen for penge.

Risbjerg Relation giver jeres organisation eller projektteam de fornødne værktøjer og kompetencer til at håndtere udfordringer og selv løse negative konflikter gennem kurser, uddannelse, coaching, sparring, rådgivning trivselsprocesser og hjælp til selvhjælp.

Vi tager fat i begreberne ”Drainers and Drivers” –  hvad dræner jer, og hvad driver jer? Hvordan spotter I en negativ konflikt, går ind i den og løser den, enten i forhold til jer selv eller i forhold til at hjælpe andre med at få konflikten løst?

Med en praktisk tilgang og et stærkt fokus på mindset og metode er Risbjerg Relation jeres løftestang til at komme bedre, stærkere og mere bevidste ud på den anden side af en konflikt.

Hjælp til håndtering kan være relevant for jer, der…

  • Er ledere, mellemledere eller projektledere og står i krydsfeltet mellem modsatrettede interesser, holdninger og værdier
  • Oplever konfliktsituationer, som I mangler viden og konkrete værktøjer til at håndtere

Nysgerrig på hvordan du vender modstand til følgeskab og skaber vind vind i dine relationer ?  Book en kickstarter, en tema workshop eller et foredrag.