Hvad koster en konflikt?

Konflikter en naturlig del af hverdagen i alle organisationer. Ofte kan du spore skadelige konflikter ved stemningen i hverdagen, men hvad med det økonomiske aspekt? Er det overhovedet muligt at sætte tal på en konflikt?

Det mener KPMG, at det er. Allerede tilbage i 2012 offentliggjorde de en stor undersøgelse af konfliktomkostninger i tyske virksomheder – og undersøgelsen er fortsat yderst relevant. I denne artikel får du et indblik i den regnemetode, de har udviklet til at beregne omkostningerne på en konflikt.

Den sovende medarbejder

Mange virksomheder synes, at det er en svær opgave at sætte et beløb på en konflikt. Vil du have indblik i det økonomiske tab, så start med at se på medarbejderen og dennes trivsel:

En medarbejder i konflikt kan sammenlignes med en ’sovende medarbejder’, som arbejder ineffektivt og dermed er uproduktiv i det tidsrum, konflikten fylder.

Udover den tabte arbejdstid og personaleomkostninger, er der også omkostninger ved det, som konflikten medfører. Det kan fx være åbenlyse konfrontationer, kollegaer, der ”glemmer” at sende eller ignorerer e-mails, bevidst manglende videndeling mv.

Konflikter opstår ofte, fordi individuelle og modsatrettede interesser, ønsker og behov ikke bliver håndteret konstruktivt i rette tid – og det kan blive en dyr affære. KPMG konkluderer i deres studie, at konfliktomkostninger i virksomheder modsvarer op mod 20 % af personaleomkostninger.

Vidste du…
… at minimum 25% af de konfliktomkostninger, der opstår pga. samarbejdsvanskeligheder mellem kollegaer, kan forebygges?
(kilde: KPMG)

Konfliktcirklen – få overblik over omkostningerne i en konflikt

KPMG betragter konfliktomkostningerne ud fra tre niveauer:

  • Person
  • Team
  • Organisation

I hver af disse tre kategorier kan opstå ikke-synlige omkostninger som konsekvens af konflikter. Hver kategori kan for overblikkets skyld opdeles i yderligere tre underpunkter.

 

 

 

 

 

 

Brug konfliktcirklen til at betragte konflikten fra forskellige vinkler og skabe et reelt billede af hvilke(n) af de tre kategorier, der genererer konfliktomkostningerne i virksomheden.

Det kan være svært at give specifikke beløb, men jo mere præcise tal du benytter, des mere korrekt økonomisk overblik får du over konfliktens omkostninger.

Vidste du…
… at de fleste konflikter starter i det skjulte? I en økonomisk udregning betyder det, at du som minimum kan tillægge 10% til den samlede konfliktomkostning.
(kilde: KPMG)

Det koster en konflikt – et eksempel

Der er mange aspekter i virksomheden, som bliver berørt af en konflikt, og udgifterne løber hurtigt op. Her et eksempel:

En medarbejder er uenig med sin chef. En konflikt opstår, og de to har nu skændtes i en time. To arbejdstimer er dermed mistet.

Lad os antage chefen koster 500 kr. i timen, mens medarbejderens timepris er 250 kr. Allerede nu koster konflikten virksomheden 750 kr.

Konflikten medfører at chefen kommer 15 minutter for sent til et ledermøde. Her deltager ti mellemledere, som hver koster 400 kr. i timen, hvilket giver et samlet beløb på ekstra 1.000 kr. i konfliktomkostninger. Dette kvarter var altså væsentlig dyrere end den første time brugt mellem medarbejderen og chefen.

Allerede to timer inde i konflikten er omkostningen på 1.750 kr.

Hertil kommer, at den frustrerede medarbejder ikke kan slippe konflikten, og gentagne gange vender tilbage til det skete, samt frygter eventuelle konsekvenser. Resten af dagen bliver gennemført med halv kraft med yderligere omkostninger til følge.

Lad os se nærmere på hele konfliktcirklen

Fortsætter konflikten, kan det få indflydelse på medarbejderens produktivitet (person). Medarbejderen bliver måske følelsesmæssigt påvirket, og det kan i yderste konsekvens medføre syge- eller fraværsdage.

Også kollegaerne risikerer at blive inddraget (team). Velmenende kollegaer lægger ører til eventuelle frustrationer og inddrages dermed i sagen. Der skabes måske alliancer. Der kan opstå rygter, som finder vej til andre dele af organisationen eller endog til eksterne samarbejdspartnere.

Får konflikten lov til at eskalere, kan den i sidste ende påvirke på mange niveauer i organisationen. Yderligere omkostninger kan opstå gennem mere besværlige arbejdsgange eller øget administration.

I rapporten sætter KPMG beløb på seks forskellige cases. Se beregningerne.


Kilde: KPMG – Best Practice, Conflict (Cost) Management 2012, 2021 af Dr. A. Insam