Projekter er konfliktmagneter

I søndagens udgave af Berlingske, kan du læse mere om, hvorfor jeg siger, at projekter er konfliktmagneter. Du får også gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i dit projekt – og hvordan du håndterer konflikter.

Læs hele artiklen på berlingske.dk

Uddrag fra artiklen:

Projekter er konfliktmagneter. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Måden, vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring.

»Konflikter er underlagt deres egen naturlov, og at fastholde krav kan udvikle en magtkamp og øge konflikter. Der er behov for en anden retorik og forståelse til at få andre til synes, at idéen eller projektet er lige så god, som man selv synes,«

»Den menneskelige refleks er, at vi laver vores egen version, når vi mangler informationer. Det kan blive en trussel mod projektet. Men det kan også være de givne rammer om mål, ressourcer og forventningsafstemning om tid, og hvem der gør hvad og hvor meget, der skaber konflikter.«

»Projektlederen må være bevidst om, hvad der skaber konflikter – og være opmærksomme på at de selv kan skabe eller optrappe konflikterne, hvis de ikke kommunikerer godt nok. Derfor er det projektlederens opgave at have indsigt,«

»Når mennesker føler sig set, hørt og forstået, så skaber det tillid. Så kommer tingene på bordet og projektlederen kan vende modstand til følgeskab.«

Gode råd fra artiklen:

Hold øje med det, der kan føre til konflikter

Nedenstående situationer kan føre til konflikter, som vil udgøre en risiko for projektet:

 • Manglende tillid mellem parterne
 • Alliancer og konfliktoptrappende adfærd
 • Skjulte agendaer
 • Interne magtkampe
 • Konfliktsky adfærd
 • Utydelig eller manglende kommunikation
 • Uklarhed om rammer, roller, mål og ressourcer
 • Uklarhed om forventet indsats

Sådan håndterer du konflikter

 1. Skab ro. Skab ro og retning og håndter modstand i et vind-vind perspektiv.
 2. Din adfærd. Vær bevidst om, hvordan du aktivt påvirker og håndterer andres reaktioner på forandringer.
 3. Rammerne. Skab et sundt konfliktmiljø, så der er grobund for at skabe innovation og forandring og håndtere de unødvendige konflikter undervejs.

Læs hele artiklen på berlingske.dk