Reboarding:
Tilbage på arbejdspladsen efter Corona

– hvor alt er som før og intet, som det plejer.

Kom trygt i gang med hverdagen på en ny og værdiskabende måde.

Nu, hvor vi vender tilbage til arbejdspladserne efter et år med forandringer og nye vaner, er konfliktpotentialet til at få øje på. Konflikter er et livsvilkår og i sig selv hverken gode eller dårlige. Måden hvorpå vi møder dem bestemmer, om de er destruktive eller udviklende. Som leder vil din håndtering af konflikterne derfor være afgørende for, om du skaber udvikling eller afvikling. Vores opfordring er: Grib muligheden for at skabe de forandringer, der er behov for.  

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på, hvordan vi genoptager hverdagen på arbejdspladsen. Hvis ikke vi tager de konflikter, der naturligt vil opstå, når alle er tilbage, alvorligt, kan det koste dyrt på bundlinjen. Destruktive konflikter koster energi, giver mistrivsel og tærer på produktiviteten. I sidste ende risikerer vi en større personaleomsætning, og det er dyrt at ansætte og oplære nye medarbejdere.

Alt er som før – og intet, som det plejer

Efter et år med virtuelle møder og samarbejde på distancen koblet med usikkerhed omkring morgendagens forandringer, er landet langsomt begyndt at åbne igen. Det skaber glæde og forventning om atter at få en normal hverdag og samtidig bekymringer for, hvordan det bliver at komme tilbage på arbejdspladsen.

For mens kollegaer og arbejdspladsen har været savnet, har hjemmearbejdet også haft sine fordele. Vi har skabt nye vaner og rutiner, og det skaber nye behov og andre fokusområder – både for medarbejdere og ledere.

Som mennesker reagerer vi forskelligt, både ift. hvad et år med Corona og restriktioner har gjort ved os, og hvordan det påvirker vores individuelle adfærd. Alene tempoet, vi kommer tilbage med, kan være meget forskelligt. Nogle drøner derudaf og kan ikke komme hurtigt nok i gang, men andre lige skal lande og komme helt i rette gear igen. Det kan i sig selv være grobund for konflikter.

På det indre plan kan vi have tanker og konflikter om, hvorvidt vi kan leve op til egne og andres forventninger: Kan jeg håndtere den arbejdsbyrde, der venter? Og hvordan får jeg rent praktisk privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen?

Også relationen kollegaerne imellem kommer hurtigt under pres. Er vi hver især lidt utrygge og usikre, kan det resultere i, at mindre misforståelser eskalerer, og en konflikt mellem kollegaer optrapper – især hvis vi mangler en tydelig fælles retning, som er kendt og accepteret.

Tilbage på arbejdspladsen – et fælles ansvar

Det skaber udfordringer, når en afdeling – selv med bedste intentioner – vender tilbage og skal navigere i et fysisk fælles rum, hvor alle føler, at de står på en brændende platform, fordi den platform, de forlod, ikke længere findes i den form, den blev forladt. Det igen øger behovet for klar og tydelig kommunikation omkring vilkår og rammer for både fællesskabet og den enkelte.

Som leder kan det være svært at komme tilbage, og du står måske selv med indre konflikter. Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har gjort det godt nok, været synlig nok og levet op til forventningerne.

Som medarbejder sidder du måske med en følelse af ensomhed, at det har været svært at få kontakt med lederen og en udfordring at få det praktiske til at gå op.

Der kan være kommet en kollegial uligevægt – både ift. det relationelle, nye medarbejdere, som er kommet til undervejs og ingen endnu har mødt fysisk – og en uretfærdighedsfølelse når fx kollegaer med små børn har fået længere snor.

Corona har skabt et nyt afsæt, som vi med fordel kan gribe og bruge til at sætte nye standarder for samarbejdet på arbejdspladsen. Det forudsætter en aktiv indsat fra både ledere og medarbejdere i form af en fælles forventningsafstemning.

Din opgave som leder

For dig som leder handler det om at skabe en fælles ramme, retning og mulighed for at genfinde hinanden. Rent praktisk handler det om at få samlet dit team og lytte til hinandens oplevelser: Hvad har det været for et år, hvordan har jeg haft det, hvad har jeg glædet mig til, og hvad er jeg bange for lige nu? Du skal give plads og tid til teamet – og skabe rummet til ærlig dialog.

Successen afhænger af, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået lige netop i deres individuelle situation. Her er mediationsprocessen, som tager afsæt i den naturlige beslutningsproces, et oplagt værktøj at tage i brug.

Måske har du selv kompetencerne til at skabe dette rum – måske har du brug for en ekstern sparringspartner til at guide dig. Uanset er øvelsen vigtig for at forebygge mulige konflikter og nedkøle den eksisterende brændende platform, så du oplever at stå med et styrket team, som er klar på fremtidens arbejdsform – både på arbejdspladsen og på distancen.

Læs mere om lederens rolle i blogindlægget ”Lederens udfordringer efter Corona”

Din opgave som medarbejder

Er du usikker på den kommende tid, så hvil i, at dine kollegaer sandsynligvis er lige så usikre på den nye hverdag som dig. Hav åbenhed for at det er nyt for alle og udvis tålmodighed. Alle – både medarbejdere og ledere skal lige finde deres ben at stå på.

Kig i stedet indad. Hav opmærksomhed på dit eget reaktionsmønster under pres og accepter, at andre kan reagere anderledes end dig, men stadig have samme indre oplevelse. Mærk efter hvordan du har det, og hav opmærksomhed på dine bekymringer. Sørg for at være tydelig og give udtryk for dine behov og vær samtidig opmærksom på andres.

Ved at have blik for mulighederne i at påvirke din egen hverdag i en ny og anderledes retning, bidrager du til at I som arbejdsplads kan finde et fælles afsæt til i den nye tid, som venter.

Book en workshop

Skal vi hjælpe dig med at få dit team godt i gang igen? Book en ”Tilbage til arbejdspladsen”-workshop, hvor vi med udgangspunkt i jeres situation klæder dig og dit team på til den nye hverdag. Vi arbejder med kulturen i jeres virksomhed før, under og efter Corona, ser på samspillet og nye vaner, italesætter konfliktpotentialer og -håndtering for sammen at bygge et fælles fundament for fremtiden.

Læs mere om workshoppen